« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

Alchymie - Referáty

Alchymie Obsah Titulní strana 1 Obsah 2 Úvod 3 Historie alchymie 4 Co je tedy alchymie? 7 Alchymistické myšlení 8 Osobnosti alchymie 9 Alchymistické postupy ...

Staženo: 2552x  |  Zobrazit

Aldehydy a ketony ? charakteristika, příprava reakce, zástupci - Referáty

11 a) polarita vazby ? elektronegativita, vliv vazby na vlastnosti látek, slabé vazebné interakce b) aldehydy a ketony ? charakteristika, příprava reakce, zástupci a) POLARITA VAZBY Atomy jsou vázány soudržnými silami, kterým se říká chemická vazba. ...

Staženo: 1035x  |  Zobrazit

Analytická chemie - Referáty

Analytická chemie Zahrnuje metody chemické analýzy a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Dokazujeme a stanovujeme. Využiti má v toxikologii, soudním lékařství, biochemii, vyhledávání drog atd. Metody, které ACH používá: a) fyzikální: (filtrace, destilace, krystalizace, sedimentace, gravimetrie...

Staženo: 1218x  |  Zobrazit

Atomová bomba - Referáty

Atomova bomba Car-bomba • Maketa Car-bomby v sarovském muzeu jaderných zbraníCar-bomba byla dvoustupňová (původně ale plánovaná jako třístupňová) termonukleární puma, nejsilnější zbraň, která byla v his...

Staženo: 21x  |  Zobrazit

Barevná fotografie - Referáty

Barevná fotografie Barevná fotografie vznikla postupně z černobílé fotografie. Fotografie se zdá být dnes pouze fyzikální hříčkou. Ovšem na počátku byla jen bedýnka. Kdo by se tenkrát odvážil tvrdit, že přijde doba, kdy bude těkavý paprsek světla člověkem upoután , aby kreslil na papíře vše...

Staženo: 1443x  |  Zobrazit

Chemické složení vesmíru a vznik chemických prvků - Referáty

Chemické složení vesmíru a vznik chemických prvků Úvodem bych se rád zaměřil na to, jak vznikly chemické prvky ve vesmíru. Základní otázkou je, jak je vůbec vesmír starý. Roku 1929 dokázal americký astronom Edwin Hubble, že okolní galaxie se od nás oddalují. Ještě důležitější bylo když dokáz...

Staženo: 2024x  |  Zobrazit

Chemický průmysl ČR - Referáty

Chemický průmysl ČR Chemický průmysl je nejmladší průmyslové odvětví. Tvoří 7% všeho průmyslu ČR. Produkty chemického průmyslu jsou surovinou pro další průmyslová odvětví. Tento průmysl je náročný na výzkum a předvýrobní fáze. Většinu surovin pro chemickou výrobu dovážíme ze zahraničí. Podle d...

Staženo: 3541x  |  Zobrazit

Chemie a životní prostředí - Referáty

CHEMIE & ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Úvod Ekologie - věda zabývající se přírodním prostředím, zkoumá vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí v němž žijí ( působení člověka na ekosystémy a neživé složky prostředí je nauka o životním prostředí). Pojem životní prostředí zahrn...

Staženo: 4548x  |  Zobrazit

Chlazení - Referáty

CHLAZENÍ Průmyslové strojní chlazení je dnes již vyřešeným problémem. Při odnímání tepla při výrobě produktů v různých odvětvích strojních, potravinářských, chemických a jiných průmyslů, se dnes nejčastěji používá voda, olej, čpavek, dusík a kyslík a to jak ve skupenství plynném tak i kapalném a ...

Staženo: 1469x  |  Zobrazit

Destilace - Referáty

Západočeská univerzita v Plzni       Laboratorní práce 4. Destilace                   Datum: 6.5.2005 Jméno: Petra Kužmiaková Alena Kosová   Princip:Destilace se...

Staženo: 435x  |  Zobrazit

F prvky - Referáty

F prvky 1. f. prvky f. prvky se rozdělují na dvě části2. První část jsou lanthanoidy a druhá část jsou aktynoidy2. V periodické tabulce se vyskytují (viz. obrázek č. 1 ) 2. 2. Lanthanoidy Je to skupinový název 14 chemických kovových prvků atomového čísla 58 až 71, podobajících se lanthan...

Staženo: 1110x  |  Zobrazit

Fernet Stock - Referáty

Fernet Stock "Nejvhodnější složení, přesná příprava a dlouhodobé stárnutí vytváří hlavní charakteristiku, kterou se liší od všech podobných nápojů. Pro nejvyšší,všude známou a uznávanou jakost je plně doporučován a vyhledáván milovníky hořkých nápojů. Lze jej s úspěchem kdykoliv používat j...

Staženo: 745x  |  Zobrazit

Fotografická chemie - Referáty

Fotografická chemie Fotochemické reakce jsou látkové přeměny, probíhající působením světla. V přírodě jsou velmi rozšířené. Jednou z nejdůležitějších fotochemických reakcí je fotosyntéza. Patří sem však také například blednutí barev nebo zrakový vjem, což je reakce světla s 11-cis-reti...

Staženo: 1028x  |  Zobrazit

Glykosidy - Referáty

Glykosidy jsou sloučeniny složené ze dvou odlišných částí. První z nich je vždy sacharid a druhou bývají organické sloučeniny nejrůznějšího původu. Struktura sacharidů je glykosidickou vazbou stabilizována, takže glykosidy mohou obecně existovat ve všech isomerních formách, podmíněných daným sach...

Staženo: 906x  |  Zobrazit

Imise, smog, kyselé deště - Referáty

Imise, smog, kyselé deště Ve spodní části atmosféry, v troposféře, dochází neustále k řadě chemických procesů, kterých se účastní tzv. stopové plyny. Ačkoli jsou koncentrace těchto látek ve vzduchu velmi nízké, mají (samy nebo produkty jejich reakcí) značný vliv na živé organismy, se kterými se d...

Staženo: 1315x  |  Zobrazit

Jaderná energie - Referáty

 Z atomů, které jsou základními stavebními kameny všeho, co existuje ve vesmíru, se může uvolnit obrovské množství jaderné energie. Tato energie je zdrojem sálajícího slunečního tepla a světla, nesm&iacut...

Staženo: 19x  |  Zobrazit

Kvasné výroby - Referáty

Kvasné výroby VÝROBA PIVA Pivo se vyrábí vařením sladu s chmelem a následným kvašením (Saccharomyces carlsbergensis) při nižší teplotě. slad: Vyroben z naklíčeného ječmene ? máčení ječmene za přístupu vzduchu, následné klíčení při teplotě 10-20°C a 5-7 dnů, pak se tzv. ?zelený ječm...

Staženo: 693x  |  Zobrazit

Laboratorní práce - filtrace, destilace, příprava plynu, vážení... - Referáty

Oddělovací složky FILTRACE, PROMÝVÁNÍ, DEKANTACE, SUŠENÍ Při cvičení z chemie jsme mněli za úkol oddělit látku pomocí srážení, filtrace, promývání, dekantací a sušením. K tomu jsme si hlavně museli připravit roztok.Tento roztok byl tvořen modrou skalicí CuSo4 a vodou H2O. Modré skalice ...

Staženo: 3080x  |  Zobrazit

Laboratorní práce - vlastnosti kahanu - Referáty

Laboratorní práce č.1 Úloha číslo 1: Zjistěte vlastnosti plamene kahanu. Příprava: Učebnice na straně 16 a ukázky a příprava paní profesorky. Pomůcky: Kahan,špejle,sirky,porcelánová miska Pracovní postup: a)Pustil jsem plyn na hlavním přívodu plynu u bomby. Poté jsem si pustil přívod plyn...

Staženo: 1041x  |  Zobrazit

Latex - Referáty

Latex Otázka: Některé rostliny roní latex. Jaké je jeho praktické využití? Latex je látka obsažená v mléčnicích některých rostlin. Tato látka se u různých rostlin liší složením. Obsahuje většinou několik různých látek, z nichž některé může člověk dobře využít. Jednou takovouto dobře využitelnou ...

Staženo: 824x  |  Zobrazit
« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Ropa - Referáty

Obsah Ropa * Hledání ropných ložisek * Vrtání na ropu * Doprava ropy * Zpracování ropy * Destilace ropy * Krakování * Syntéza paliv * Výroba mazacích prostředků * Rafinace olejů * Odparafínování olejů * Ochlazování bez rozpouštědla (lisová parafinka)...

Staženo: 12003x  |  Zobrazit

Chemie a životní prostředí - Referáty

CHEMIE & ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Úvod Ekologie - věda zabývající se přírodním prostředím, zkoumá vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí v němž žijí ( působení člověka na ekosystémy a neživé složky prostředí je nauka o životním prostředí). Pojem životní prostředí zahrn...

Staženo: 4548x  |  Zobrazit

Chemický průmysl ČR - Referáty

Chemický průmysl ČR Chemický průmysl je nejmladší průmyslové odvětví. Tvoří 7% všeho průmyslu ČR. Produkty chemického průmyslu jsou surovinou pro další průmyslová odvětví. Tento průmysl je náročný na výzkum a předvýrobní fáze. Většinu surovin pro chemickou výrobu dovážíme ze zahraničí. Podle d...

Staženo: 3541x  |  Zobrazit

Laboratorní práce - filtrace, destilace, příprava plynu, vážení... - Referáty

Oddělovací složky FILTRACE, PROMÝVÁNÍ, DEKANTACE, SUŠENÍ Při cvičení z chemie jsme mněli za úkol oddělit látku pomocí srážení, filtrace, promývání, dekantací a sušením. K tomu jsme si hlavně museli připravit roztok.Tento roztok byl tvořen modrou skalicí CuSo4 a vodou H2O. Modré skalice ...

Staženo: 3080x  |  Zobrazit

OPAKOVÁNÍ ORGANICKÉ CHEMIE - Referáty

ÚVOD-OPAKOVÁNÍ ORGANICKÉ CHEMIE Charakteristika organických sloučenin -kovalentní vazba v řetězci-vyplývá z elektronové struktury atomu C Chemické vazby v organických sloučeninách Struktura organických sloučenin -převládají kovalentní vazby=spojení atomů společnými elektronovými páry; jednoduché...

Staženo: 3006x  |  Zobrazit

Alchymie - Referáty

Alchymie Obsah Titulní strana 1 Obsah 2 Úvod 3 Historie alchymie 4 Co je tedy alchymie? 7 Alchymistické myšlení 8 Osobnosti alchymie 9 Alchymistické postupy ...

Staženo: 2552x  |  Zobrazit

Názvosloví - Referáty

Názvosloví Čerpal jsem z : Chemické názvosloví od Danuše Hiršové TEORETICKÁ ČÁST Pokud chceme umět správně nazvat sloučeniny musíme mít, alespoň základní znalost teorie v této oblasti. Nejprve si osvojíme některé názvy, které jsou pro tuto část chemie velmi důležité a poté se již pustíme d...

Staženo: 2256x  |  Zobrazit

Přehled využití vybraných polymerů - Referáty

Přehled využití vybraných polymerů ?polyethylen ?polypropylen ?polyakrylát ?polyakrylamid ?polystyren ?polyethylentereftalát ?polyamidy ?polyurethany ?melaminformaldehydové pryskyřice ?polyvinylacetát ?polyvinylchlorid ?chloroprenový kaučuk ?polyakrylonitril ?teflon ?polymethylmethakrylát ?nanoko...

Staženo: 2093x  |  Zobrazit

Chemické složení vesmíru a vznik chemických prvků - Referáty

Chemické složení vesmíru a vznik chemických prvků Úvodem bych se rád zaměřil na to, jak vznikly chemické prvky ve vesmíru. Základní otázkou je, jak je vůbec vesmír starý. Roku 1929 dokázal americký astronom Edwin Hubble, že okolní galaxie se od nás oddalují. Ještě důležitější bylo když dokáz...

Staženo: 2024x  |  Zobrazit

Sacharidy - Referáty

Staženo: 1769x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Lékařské fakulty a veterina

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky