« Předchozí 1 3 4 5
Řadit podle:
Položek na stránku:

Akciová společnoct - Referáty

Akciová společnost (podle Hotelu Corinthia Panorama) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma spo...

Staženo: 1397x  |  Zobrazit

Akciová společnost - Referáty

Akciová společnost Akciová společnost je jedna z nejrozšířenějších forem podnikání. Akciová společnost je společnost, jejíž základní mění je rozvrženo na určitý počet akcií.Společnost může být založena jednou právnickou osobou , jinak dvěma nebo více zakladateli.Pokud společnost zakládá jed...

Staženo: 1354x  |  Zobrazit

Automatizace - Referáty

Automatizace - příprava Automatizace ASŘ a ASŘTP automatické řízení procesů (ASŘ ) automatické řízení procesů v reálném čase (ASŘTP ) ASŘ: automatický systém řízení ? soubor aplikačních programů pro řízení agendy podniku ( mzdy, počty zaměstnanců, počty žáků...

Staženo: 619x  |  Zobrazit

Bankovnictví na internetu - Referáty

Bankovnictví a internet Bankovnictví je odvětví, u kterého právě využití všech možností internetu může vést k radikální změně jeho charakteru. A tak se může stát, že si budoucí generace pod pojmem "banka" bude představovat namísto nám dnes známých honosných budov s velkými trezory ...

Staženo: 1028x  |  Zobrazit

Banky v současnosti - Referáty

Banky v současnosti Role bank v tržních podmínkách je rolí klíčovou, protože jejich prostřednictvím jsou v ekonomice vytvářeny a umísťovány zdroje. Nyní se zmíníme o současném postavení bankovního sektoru a zejména o jeho ambicích. Český bankovní sektor bývá pokládán za rozvinu...

Staženo: 1020x  |  Zobrazit

Burzy - Referáty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta sociálně ekonomická ZAHRANIČNÍ OBCHOD Téma: BURZY Petr Ševčík Historie burzovnictví Pojem ?burza? se historicky vyvinul jako označení pro zvláštní druh shromáždění obchodníků, na kterém se uskutečňovala koupě a prodej zboží. Názory na původ vzniku ...

Staženo: 1399x  |  Zobrazit

Česká spořitelna - Referáty

Česká spořitelna obsah Úvod ? profil České spořitelny 125 let české spořitelny historie české spořitelny privatizace České spořitelny Role subjektů v procesu privatizace finanční skupina čs představenstvo české spořitelny hospodářské výsledky čs v ...

Staženo: 1697x  |  Zobrazit

Charakteristika světové ekonomiky - Referáty

Charakteristika světové ekonomiky Ekonomiky jednotlivých zemí jsou spolu vzájemně spojeny mezinárodním obchodem a mezinárodními finančními toky a jejich závislost postupně vzrůstá. Světová ekonomika tvoří jednotný, byť zdaleka ne homogenní celek. Není však pouhým součtem ekonomik jednotlivých zemí, ...

Staženo: 3091x  |  Zobrazit

ČNB - Referáty

Česká národní banka (ČNB) -do r. 1990 byl jednoúrovňový bank.systém s výrazným monopolem Státní banky československé -nyní 2úrovňový- ČNB - Obchodní banky- podnik.subjekty -ČNB sídlí v praze, nejvyšším řídícím orgánem je Bankovní rada v čele s guvernérem. -Guvernér, 2 vice guvernéři, 4 členové b...

Staženo: 651x  |  Zobrazit

Czech On Line - diplomová práce - Referáty

¬ EXECUTIVE SUMMARY Telecommunications belong to one of the fastest growing industries in the world and nearly every member of the society participates in it. We meet telecommunication devices every day even, without even realizing it. Every time you browse online, you send emails, watch inter...

Staženo: 426x  |  Zobrazit

Daň z přidané hodnoty - Referáty

Daň z přidané hodnoty plátce - odvádí daň; osoby, které provádějí zdan. plnění, 1) ze zákona ? obrat je vyšší než 750 000,-- za poslední 3 měsíce ? získání majetku z privatizace (min. na dobu 3 měsíce) ? sdružení -> registrace do 20. dne následujícího měsíce, od 1. dne násl. měsíce je plátcem d...

Staženo: 426x  |  Zobrazit

Daňová soustava - Referáty

Daňová soustava Daně přímé - daně z příjmů (FO a PO) - daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, silniční daň - daň z nemovitosti Daně nepřímé - DPH, spotřební daň Daň - částka, kterou odvádíme finančnímu úřadu, pravidelně se opakuje podle druhu Poplatník - fyzická nebo právnická osoba, na jej...

Staženo: 1100x  |  Zobrazit

Darovací daň - Referáty

Darovací daň V naší daňové soustavě jsou vedle daní důchodového typu, tj. daně z příjmu, také daně majetkové ? tj. daně silniční, daň z nemovitostí a daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. U všech těchto daní došlo v závěru roku 1993 k větším či men...

Staženo: 586x  |  Zobrazit

Dějiny ekonomických učení - Referáty

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ DĚJINY EKONOMICKÝCH UČENÍ EKONOMIE STRANY NABÍDKY PETR ŠEVČÍK EP 012 V ÚSTÍ NAD LABEM 14.4.2000 ÚVOD Spor mezi nabídkově a poptávkově orientovanými ekonomickými teoriemi se prolíná celou historií ekonomického myšlení, ale teprv...

Staženo: 1408x  |  Zobrazit

DISTRIBUCE - Referáty

DISTRIBUCE – cesta, kterou se zboží dostává od výrobce k zákazníkovi. – součástí distribučního systému je přeprava zboží, skladování, servis, případně úvěr – Jsou 2 typy dis...

Staženo: 296x  |  Zobrazit

Distribuční spravedlnost - Referáty

Distribuční spravedlnost (Vycházím z textu R. Nozicka napsaném asi v polovině 70-tých let. Ne, že by to něco znamenalo, ale je slušností tento fakt zmínit.) R. Nozick tvrdí, že: ?minimální stát je nejrozsáhlejší stát, jenž může být ospravedlněn. Jakýkoli rozsáhlejší stát porušuje lidská práva.? T...

Staženo: 539x  |  Zobrazit

Dlohodobá měnová strategie - Referáty

Dlouhodobá měnová strategie Dokument projednaný v Bankovní radě ČNB dne 8. 4. 1999 Úvod Česká národní banka (ČNB) předkládá tento materiál vládě ČR jako podklad pro koordinaci měnové politiky s hospodářskou politikou vlády. Navrhuje, aby v zájmu vytváření co nejpříznivějších hospodářs...

Staženo: 668x  |  Zobrazit

Druhy a charakteristika prodejen - Referáty

Druhy a charakteristika prodejen Prodejny se od sebe liší šířkou a hloubkou nabízeného sortimentu, rozsahem poskytovaných služeb, velikostí, formou prodejen atd. Každá prodejní jednotka má jiný charakter. Liší se od sebe svým provozem, stavebně technickým řešením i funkcí při zásobování obyvatel...

Staženo: 1012x  |  Zobrazit

E-Commerce - Referáty

E-Commerce - Distribuované systémy E-Commerce. Různé definice ? co sem vše patří. Výuka na univerzitách v Evropě a v USA ? osnovy, materiály, srovnání, zhodnocení z hlediska využitelnosti jednotlivých kurzů v ekonomii (aspekty obchodně-ekonomické, právní, logistické, technol...

Staženo: 872x  |  Zobrazit

Ekonometrie - Referáty

EKONOMETRICKÝ MODEL Výchozí tabulka :   Y1 Y2 X2 X3 X4 X1 Měsíc Spotřeba kuřat Spotřeba krůt Cena kuřat/kg Dovoz VM (t) Vývoz krůt (t) Jednotk. vektor Leden 1,01250 0,05689 26,05 181 9,58 1 Únor 1,00290 0,05199 26,32 344 19,47 1 Březen 0,96540 0,05740 26,11 209 17,05...

Staženo: 784x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3 4 5
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Maturitní otázky - komplet - Referáty

EKONOMIE, JEJÍ PŘEDMĚT A DĚLENÍ. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ OTÁZKA A JEJÍ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ekonomie je společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. Původ slova: řec. oikos=dům, nomos=správa, zákon Ekonomie jako vědní disciplína ...

Staženo: 11647x  |  Zobrazit

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - Referáty

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Charakteristika: Složky hospodářského procesu tvoří řadu navzájem propojených činností. K zabezpečení těchto činností společnost vytváří rozličné organizace a instituce,uspořádané do celku, kterému říkáme národní hospodářství. Hospodářský proces, který se uskutečňuje ve složité...

Staženo: 3226x  |  Zobrazit

Charakteristika světové ekonomiky - Referáty

Charakteristika světové ekonomiky Ekonomiky jednotlivých zemí jsou spolu vzájemně spojeny mezinárodním obchodem a mezinárodními finančními toky a jejich závislost postupně vzrůstá. Světová ekonomika tvoří jednotný, byť zdaleka ne homogenní celek. Není však pouhým součtem ekonomik jednotlivých zemí, ...

Staženo: 3091x  |  Zobrazit

Nezaměstnanost - Referáty

VUT Brno, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Nezaměstnanost Seminární práce do předmětu MAKROEKONOMIE 1. Úvod Nezaměstnanost patří k největším problémům vlády v každé zemi. V této seminární práci se pokusíme vysvětlit, proč je míra nezaměstnanosti tak důležitou veličinou a pr...

Staženo: 2898x  |  Zobrazit

EKONOMIE, JEJÍ PŘEDMĚT A DĚLENÍ. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ OTÁZKA A JEJÍ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY - Referáty

EKONOMIE, JEJÍ PŘEDMĚT A DĚLENÍ. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ OTÁZKA A JEJÍ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ekonomie je společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. Původ slova: řec. oikos=dům, nomos=správa, zákon Ekonomie jako vědní disciplína ...

Staženo: 2812x  |  Zobrazit

Mezinárodní trh peněz, Měnové kurzy, Poptávka po penězích, Parita kupní síly - Referáty

Mezinárodní trh peněz Měnové kurzy Poptávka po penězích Parita kupní síly Mezinárodní trh peněz (1) Plynulý rozvoj mezin. ekonomických vztahů v podobě mezinárodního pohybu výrobků a služeb i výrobních faktorů vyžaduje mezinárodní platební systém. Mezinárodní platby se v současnosti...

Staženo: 2784x  |  Zobrazit

Ekonomie komplet - Referáty

E K O N O M I E EKONOMICKÉ TEORIE STAROVĚK Ekonomické teorie se rozvíjely v rámci filozofie- zabývaly se denní aktivitou člověka- člověk musel uspokojovat potřeby. 5 ? 4. stol. př. Kr.- Xenofón- spis Ekonomika- jak v...

Staženo: 2232x  |  Zobrazit

Japonský management - Referáty

Japonský management Při řízení jakosti se tradičně jedná o analytický přístup, pokus nalézt příčiny a při této práci postupovat od výsledku. Většinou je to velmi účinné, ale příliš se to u nových výrobků nebo postupů, kde schází výsledky, od kterých by se mohlo začít, nepoužívá. Jako reakce na tut...

Staženo: 2143x  |  Zobrazit

Hodnocení pracovníků ve zvoleném podniku - Referáty

Hodnocení pracovníků ve zvoleném podniku. Projekt z předmětu Personální řízení. 1. Úvod 1.1 Cíle hodnocení 1.2 Formy hodnocení 2. Charakteristika zvoleného objektu 2.1 Historie podniku 2.2 Informace o podniku 2.3 Předmět činnosti 3. Analýza problému 3.1 Historie ...

Staženo: 2125x  |  Zobrazit

Vývoj peněz - Referáty

Člověk tvůrcem hospodářských dějin Co jsou to vlastně peníze? S penězi se přec denně setkáváme. Platíme s nimi nákupy v obchodech, pořizujeme si za ně různé zbytečnosti, ale i věci praktické a užitečné. Všichni tedy známe peníze. Byly ale vždy takové, s jakými dnes přicházíme denně do styku? Pl...

Staženo: 2093x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Kariéra - Kurzy Semináře

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky