Filozofie

Přidej materiálPřidej materiál

« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

Antická próza - Tribuni výmluvnosti - Referáty

Téma: Referát o filozofovi Antická próza Tribuni výmluvnosti V této knize jsou uvedeny díla filozofů: Gorgias /Chvála Heleny / Lysias /Za starého chromce, O úmyslném ublížení na těle / Isokratés /K Filippovi, Helena / Démosthenés / Třetí řeč proti Filippovi, Za ...

Staženo: 892x  |  Zobrazit

Antropologie - Referáty

ANTROPOLOGIE JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ OBOR ÚVOD Antropologie jako věda o člověku zaujímá klíčové místo mezi přírodními a společenskými vědami. Tato práce má sloužit jako základní přehled antropologických oborů, v nichž se mohou dále uskutečňovat různá zkoumání a vědecké práce. V první části si mj...

Staženo: 1980x  |  Zobrazit

Aristoteles - Polis a jednotlivec - Referáty

Aristoteles Polis a jednotlivec PROČ JE OBEC PŘIROZENÁ Aristoteles svoji politickou teorii, a tedy celé své dílo Politika, začíná vymezením polis (obce) jako zvláštního, jedinečného druhu společenství (koinónia). Toto společenství, doslova partnerství či sdílení, je charakteristické tím, že vš...

Staženo: 1186x  |  Zobrazit

Atomisté - Referáty

A. Fendrych Atomisté Anaxágoras z Klazomén (500 ? 428) Ač původem z Malé Asie, stal se zakladatelem filosofické nauky v Athénách, kde byl však ke konci života obviněn z atheismu a záhy nato zemřel . Jako kosmolog (či mladší iónský fyzik) se jeho zaměřuje především na zkoumání...

Staženo: 662x  |  Zobrazit

Bakunin, Michail Alexandrovič - Referáty

Michail Alexandrovič Bakunin Michail Alexandrovič Bakunin se narodil v Tverské gubernii, ve vesnici Prjamuchinu, 18. května 1814, ve šlechtické rodině. Jeho otec byl diplomat v carských službách a jeho matka Varvara Alexandrovna pocházela z rodu Muravjovů, ze kterého pocházel například i potlač...

Staženo: 295x  |  Zobrazit

Buddhismus - Referáty

Seminární práce z dějepisu   Buddhismus     Osnova: Buddhismus Buddhův život Buddhovo učení Sangha Šíření buddhismu Větve a školy buddhismu Buddhistické slavnosti, náboženské povinnosti a rituály Buddhismus dn...

Staženo: 1195x  |  Zobrazit

Buddhismus - Referáty

Buddhismus KDO ? Siddhárta = Gautama = Šakjamuni = Buddha KDE ? Indie KDY ? 600 let př.n.l JAK a CO ? : Buddhismus je spíše pokládán za filosofii a životní postoj, neboť v něm není žádný bůh a ani svatí. V buddhismu neexistuje univerzální autorita, analogie boha a ...

Staženo: 875x  |  Zobrazit

Co je to mýtus? - Referáty

Co je to mýtus? Většině lidí si mýtus asociuje s řeckou mythologií a jejími dnes, široké veřejnosti známými bohy. Je to samozřejmě pochopitelné, jelikož mýtus v starověkém Řecku vzniká a má zde také nejhlubší a nejširší tradici. V této práci bych se měla, ale spíše zaměřit na to co mý...

Staženo: 974x  |  Zobrazit

FENOMENOLOGICKÉ POJETÍ TĚLESNOSTI U EDITY STEINOVÉ - Referáty

FENOMENOLOGICKÉ POJETÍ TĚLESNOSTI U EDITY STEINOVÉ (Diplomová práce - upravená verze) Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, katedra kinantropologie (předmět: filozofie tělesné kultury) Obhajoba: červen 2001 1 ÚVOD 2 FENOMENOLOGIE A POSTAVENÍ E. STEINOVÉ ...

Staženo: 901x  |  Zobrazit

Filosofie TGM - Referáty

Filosofie T. G. Masaryka Snad nikdo z představitelů české buržoazní filosofie nemluvil tak naléhavě proti eklekticismu a myšlenkové polovičatosti jako Masaryk. A snad nikdo z nich nenakupil ve své filosofii tolik eklekticismu a myšlenkové polovičatosti jako on. Jeho eklekt...

Staženo: 2054x  |  Zobrazit

Filosofie východních zemí - Referáty

FILOSOFIE VÝCHODNÍCH ZEMÍ INDIE OBDOBÍ VÉDSKÉ (1500-500 PNL) VÉDSKÉ NÁBOŽENSTVÍ 2. ? začátek 1.tisíciletí pnl. Nositeli byli Árjové. Je podloženo texty védů a upanišad. Charakteristickým rysem byl dualistický polytheismus. Védští bohové jsou zbožštělé přírodní síly, mytičtí prvotní lidé či postav...

Staženo: 1478x  |  Zobrazit

Hlavní filosofické směry 20.století - Referáty

Hlavní filosofické směry 20.století Filosofie existence Vývoj myšlení se dostal ve 20.stol. do krizové situace. V kruté zkušenosti světových válek a hospodářské krize totálně padá osvícenské pojetí dobrého a pozitivně se vyvíjejícího člověka; člověk je odhalen ve své bídě a bezmocnosti. V...

Staženo: 1813x  |  Zobrazit

Ideál všestranného rozvoje člověka - Referáty

Ideál všestranného rozvoje člověka 1) Přístup k výchově, vzdělání a způsobu života v antice a renesanci (protireformaci, osvícenství) 2) Charakteristika renesance a humanismu 3) Představitelé evropské renesanční literatury 4) Jan Amos Komenský Přístup k výchově, vzdělání a způsobu života ...

Staženo: 682x  |  Zobrazit

Jung, Carl Gustaf - Referáty

?...duše je přece místem zrodu všeho jednání, a tím všeho dění, o něž člověk usiluje! Bylo by nejen těžké, ale dokonce přímo nemožné vytrhnout libovolně ohraničený kousek z nekonečně široké oblasti života, v níž duše působí, a prohlásit jej za soukromé hřiště té či oné vědy... Věda sama žádné ...

Staženo: 505x  |  Zobrazit

Locke, John - Referáty

SEMINÁRNÍ PRÁCE JOHN LOCKE ? ÚVAHY O VÝCHOVĚ Úvod Při výběru pedagoga, kterému věnuji tyto stránky mě v první řadě napadla jména celosvětových velikánů, kteří položili základy novodobé pedagogiky. Mezi takovými jmény jako J. A. Komenský, J. J. Rousseau a několika dalšími jsem v...

Staženo: 978x  |  Zobrazit

M Y T O L O G I E - Referáty

M Y T O L O G I E Mytologie je soubor mýtů z počátku kulturního a civilizačního vývoje lidstva. Je to prvotní světový názor. Vyjadřuje kosmické, přírodní či lidské situace, fantazijní, obrazným způsobem. Egyptská mytologie Od pradávna vzhlíželi obyvatelé nilského údolí a delty se strachem...

Staženo: 522x  |  Zobrazit

Masaryk, Tomáš Garrigue - Referáty

ă1999 Martin Kněžek Domácí slohová práce - výtah   Tomáš Garrigue Masaryk T.G.M. se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho otec pracoval jako kočí na císařských statcích. Před odchodem na gymnázium se Masaryk učil kovářem. Po absolvování gymnázia vstoupil na filosofickou faku...

Staženo: 902x  |  Zobrazit

Mýtus a rituál - Referáty

Karel Matúš Filosofie - religionistika Mýtus a rituál Konspekt k tématu jsme měli za úkol vypracovat z části dvou děl od Mircea Eliadeho. Prvním je dílo Posvátný a profánní a druhým mýtus o věčném návratu. Obě zpracovávané části jsou si poměrně podobné a spoustou informací se překrývají. Snaží...

Staženo: 892x  |  Zobrazit

Novotomismus - Referáty

Novotomismus a jeho místo v moderní filosofii Jaromír Beringer 1. Úvod Když bývá řeč o tomistické, eventuálně novotomistické filosofii, je nutné umět tento druh filosofického myšlení správně zařadit. Mnohdy se používají slova tomismus a novotomismus jako ekvivalent ke scholastice a novoscholastice. ...

Staženo: 354x  |  Zobrazit

Phytagoras - Referáty

Pythagoras Pythagoras je snad nejznámějším řeckým matematikem. Jeho jméno je spojováno s všeobecně rozšířenou poučkou o vlastnostech pravoúhlého trojúhelníka: součet čtverců nad oběma odvěsnami je roven čtverci nad přeponou.Praktická znalost této věty sahá ovšem do dávné minulosti: využívali ji sta...

Staženo: 894x  |  Zobrazit
« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Rousseau, Jean Jacques - Referáty

Jean Jacques Rousseau Rousseau se narodil 28. 6. 1712 v Ženevě v protestantské rodině francouzského původu. Matku ztratil při narození a jeho otec ? hodinář jej také brzy opustil. Studoval u pastora Lamberciera, potom pracoval u písaře, kde se učil rytcem. Vedl dobrodružný život a roku...

Staženo: 2991x  |  Zobrazit

Renesanční filosofie - Referáty

Renesanční filosofie Renesanci čili ?znovuzrození? člověka známe jako průzračný umělecký styl. Je to však také doba složitých duchovních a sociálních proměn ve 14. a 16. století. Jejich výrazem jsou humanismus, reformace a renesanční filozofie. Renesance začíná koncem 13. stol. v Itálii, k...

Staženo: 2532x  |  Zobrazit

Řecká filosofie - Referáty

Řecká filosofie 8. ? 7. stol. BC na území Malé Asie ? Mílét, důležitý obchodní přístav, bohatý podmínka pro vznik fil.: dobré materiální , ekonomické zázemí podmínka : kněží nejsou vládnoucí kasta podmínka : umění učit se od ostatních, uchovávají si svoje myšlenky podmínka : vyspělý ...

Staženo: 2451x  |  Zobrazit

Platonova filosofie - Referáty

Platón a svět idejí Nauka o idejích Platónova filosofie se dnes označuje za idealismus, nebo přesněji objektivní idealismus. Ústředním pojmem Platónovy filosofie je pojem IDEA. Pochází z řeckého EIDOLON, což je forma, tvar, vid, druh. Také slovo IDEA se někdy překládá jako FORMA . ...

Staženo: 2356x  |  Zobrazit

Profesní etika - Referáty

Profesní etika - Případová studie 1. Úvod do etiky Etika je jednou z nejstarších teoretických disciplin, která vznikla jako součást filozofie. Termín etika pochází z řeckého slova \"ethos\", což znamená obyčej, mrav, charakter nebo způsob myšlení. Zásluhou Aristotela se začal vztahovat pouz...

Staženo: 2276x  |  Zobrazit

Filosofie TGM - Referáty

Filosofie T. G. Masaryka Snad nikdo z představitelů české buržoazní filosofie nemluvil tak naléhavě proti eklekticismu a myšlenkové polovičatosti jako Masaryk. A snad nikdo z nich nenakupil ve své filosofii tolik eklekticismu a myšlenkové polovičatosti jako on. Jeho eklekt...

Staženo: 2054x  |  Zobrazit

Platón - Referáty

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY ročníková práce Platón opačný - a proto stejný Šárka Šedivá I.roč. Ov/Rv 1999  I. Platón, 427-347 př.Kr., řec. filozof; Sókratův žák a zakl. pojmové spekulativní fil., učitel Aristotela. Jako syntetik racionalismu pokládal za jediné n...

Staženo: 2048x  |  Zobrazit

Antropologie - Referáty

ANTROPOLOGIE JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ OBOR ÚVOD Antropologie jako věda o člověku zaujímá klíčové místo mezi přírodními a společenskými vědami. Tato práce má sloužit jako základní přehled antropologických oborů, v nichž se mohou dále uskutečňovat různá zkoumání a vědecké práce. V první části si mj...

Staženo: 1980x  |  Zobrazit

úvod do filosofie - Referáty

ÚVOD DO FILOSOFIE Po 1. užil slovo ?filosofie? Pythagoras (6.-5. stol.). Význam slovu dal Sokrates. ?Filein? ? milovat ?Sofia? ? vědění jak žít = moudrost Antičtí filosofové se chtěli odlišit od staršího významu (tj. moudrost). Původní představitelé = mudrci, věřili, že pravda může být sdělena v m...

Staženo: 1890x  |  Zobrazit

Hlavní filosofické směry 20.století - Referáty

Hlavní filosofické směry 20.století Filosofie existence Vývoj myšlení se dostal ve 20.stol. do krizové situace. V kruté zkušenosti světových válek a hospodářské krize totálně padá osvícenské pojetí dobrého a pozitivně se vyvíjejícího člověka; člověk je odhalen ve své bídě a bezmocnosti. V...

Staženo: 1813x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Společenské vědy

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky