« Předchozí 1 3
Řadit podle:
Položek na stránku:

Aero L-39 - Albatros - Referáty

AERO L-39 - "Albatros" Prakticky se zahájením sériové výroby L-29 "Delfin" se v Aeru Vodochody začaly zvažovat další vývojové perspektivy. Bylo třeba těžit z vynikajících vlastností zaváděného typu a snažit se odstranit některé přetrvávající slabiny. Práce v...

Staženo: 561x  |  Zobrazit

Aktivní galaxie - Referáty

MLÉČNÁ DRÁHA VÝVOJ GALAXIE Galaxie je gravitačně vázaný soubor několika milionů až miliard hvězd, mezihvězdného plynu a prachu. Sluneční soustava se nachází ve spirální galaxii známé jako Mléčná dráha. Tato Galaxie vznikla z nepravidelné koule vodíku a helia přibližně před 12 ? 14 miliardami let. ?P...

Staženo: 513x  |  Zobrazit

Alexander Graham Bell - Referáty

Alexander Graham Bell A.G.Bell se narodil 3. března 1847 v Edinburghu. Studoval v Edinburghu a ve Wurzburghu, kde poznal Reisův přístroj, a stejně jako jeho otec se stal logopedem a učitelem pro hluchoněmé. V roce 1873 byl povolán na školu rétoriky Bostonské university jako profesor fiziologie h...

Staženo: 559x  |  Zobrazit

Černá díra - Referáty

ZAJÍMAVOSTI Z VESMÍRU ČERNÁ DÍRA Pokud raketa překročí \"únikovou rychlost\" 11 kilometů za vteřinu, vymaní se ze zemské gravitace a odletí do volného vesmíru. Úniková rychlost závisí na gravitační hmotonosti. K úniku ze Slunce je třeba rychlosti 620 km/s, neutronová hvězda by vyžadovala 200 000 k...

Staženo: 642x  |  Zobrazit

Dobývání vesmíru - Referáty

Dobývání vesmíru Vesmír je doposud neprozkoumané území, které se skládá z milionů hvězd, planet a možná i galaxií. Až v tomto století se stala věda natolik vyspělou, že ho lidé začali studovat i zblízka. Na Zemi je spousta radarů a hvězdáren, kterými se vesmír zkoumá. Jsou v Afric...

Staženo: 803x  |  Zobrazit

Elektrostatické pole - Referáty

Elektrostatické pole Vznik elektrostatického pole Indukční tok v elektrostatickém poli : Y =Q Q=el.náboj na elektrodě [C] Y =el. indukční tok [C] D=Y /S=Q/S S=plocha elektrody [m2] D=el. indukce [C/m2] Zobrazování elektrostatických polí Intenzita elektrostatického ...

Staženo: 610x  |  Zobrazit

Fotografický přístroj, fotografie - Referáty

Fotografický přístroj ? fotoaparát Pojmy objektiv ? Objektiv má rozhodující vliv na kvalitu fotografického zobrazení. Každý objektiv působí jako spojná čočka (lupa), od níž se liší pouze kvalitou provedení. Spojná čočka soustřeďuje všechny paprsky do jednoho bodu.Vzd...

Staženo: 878x  |  Zobrazit

Fúzní reaktor - energie budoucnosti - Referáty

Fúzní reaktor - energie budoucnosti KDE VZÍT TAKOVÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE, ABY STAČILO PRO POTŘEBU LIDSTVA? Spalováním fosilních paliv jako je uhlí, ropa a zemní plyn se rychle vyčerpají zásoby, které příroda tvořila miliony let zároveň se tím značně znečišťuje již tak dosti poškozené životní prostředí...

Staženo: 825x  |  Zobrazit

Fyzikální praktikum - Referáty

Staženo: 304x  |  Zobrazit

Galileo Galilei - Referáty

Galileo Galilei (*1564 až +1642) experimentální metoda ve fyzice Astronomie postoupila velký krok dopředu, když Galilei dal roku 1610 do jejích služeb dalekohled. Galilei učinil významný krok vpřed, když rozpoznal nezávislost periody na amplitudě kmitu. Tato nezávislost v rozporu s jeho názo...

Staženo: 1307x  |  Zobrazit

Hrabě FERDINAND von ZEPPELIN - Referáty

Hrabě FERDINAND von ZEPPELIN 8. červenec 1838: Narodil se jako syn dvorního maršála hraběte Fridricha von Zeppelina a jeho paní Amélie v Konstanci v Bádensku (Německo). Jeho celé jméno znělo Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin. Vyrůstal v Konstanci a na nedalekém statku Girsberg. 20. srp...

Staženo: 362x  |  Zobrazit

Hvězdy - Referáty

HVĚZDY - Jsou to obrovské, žhavé koule hořícího plynu, o teplotě od miliónů po miliardy stupňů. Nejbližší známá hvězda (kromě slunce) je od nás vzdálena 4 světelné roky. Některé jsou tak velké, že...

Staženo: 791x  |  Zobrazit

Jaderná syntéza - Referáty

Jaderná syntéza Jaderná syntéza je poslední jadernou reakcí, kterou jsme ještě nebrali. Je to vlastně opak jaderného štěpení. Zatímco při jaderném štěpení se jedno větší jádro rozpadá na dvě menší, při jaderné syntéze se dvě menší jádra spojují do jednoho většího. Tyto reakce probíhají ve hvězdá...

Staženo: 414x  |  Zobrazit

Jaderné elektrárny - Referáty

Jaderné elektrárny Dějiny lidstva jsou spojeny s dějinami využití energie. V současné době, kdy se silně snižují zdroje klasických energií , je nutno využít energie ukryté ve hmotě - to znamená využití štěpení jádra atomu. Historie JE - Tlakovodní jaderný reaktor byl vyvinut americkou firmou ...

Staženo: 1328x  |  Zobrazit

Jaderné reakce - Referáty

Jaderné reakce Při jaderných reakcích se uvolňuje obrovské množství energie. Energeticky významné jsou štěpné jaderné reakce, při nichž se nuklid štěpí účinkem neutronů tak, že se uvolní větší počet neutronů, než kolik se na štěpení spotřebovalo. Tuto vlastnost mají nuklidy 235U a 239Pu, použív...

Staženo: 677x  |  Zobrazit

James Prescott Joule - Referáty

h3 ALIGN=\"CENTER\">James Prescott Joule ?24.12.1818 U11.10.1889 Narodil se na Štědrý den roku 1818, jako druhý syn manželce pivovarníka v městečku Salfordu. Do patnácti let byl vychováván doma, sládkovskému řemeslu. Teprve později ho jeho otec poslal do Manchesteru, kde ho vychovával s...

Staženo: 678x  |  Zobrazit

laboratorní práce na téma deformace vlasu tahem - Referáty

Vypracovala: Kristýna Chmelíková Spolupracovala: Pavla Týcová Dne: 1.2.2005 Třída: 2.B         Úkol: 1.) Získejte od dvou osob potřebné vlasy. 2.) Dokažte, že pro mez pevnosti v tahu platí: σp=...

Staženo: 350x  |  Zobrazit

Lety do kosmu - Referáty

Lety do kosmu Je tomu teprve několik desítek let, kdy se příběhy o letech do vesmíru dali najít pouze ve vědeckofantastických knihách. Dnes startují rakety ze Země pravidelně a jejich úkolem je umístit umělé družice na oběžnou dráhu kolem naší planety, nebo dopravit do vesmíru kosmonauty či...

Staženo: 478x  |  Zobrazit

Mars - Referáty

Mars Rovníkový průměr Marsu je 6786 kilometrů a sklon osy 25,2°. Mars obíhá Slunce rychlostí 24,13 kilometrů za sekundu v průměrné vzdálenosti 227 940 000 kilometrů od Slunce. Jeho otáčka kolem vlastní osy trvá 24 hodin a 37 minut, avšak oběh okolo Slunce 686,98 dne. Hmotnost Marsu je asi 1/9 Země,...

Staženo: 545x  |  Zobrazit

Mars - etická a technická proveditelnost cesty - Referáty

Jak dopravit lidi na Mars? A další okolnosti cesty na tuto záhadnou planetu. To je otázka většiny odborníků v tomto oboru vědy. Jenže vyvstává otázka, jaké to bude mít důsledky a to nejen pro nás a naši Zemi, ale také pro samotný Mars. Nejdříve bych se chtěl poohlédnout, jak se vyvíjel zájem lids...

Staženo: 339x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Vývoj a princip mikroskopu - Referáty

Vývoj a princip mikroskopu Obsah - počátek vzniku mikroskopu historický vývoj princip optického (paprskového) mikroskopu mikroskopy současnosti přínos Již od pradávna toužil člověk vidět věci menší než ty, které mohl vidět pouhým okem. Například chtěl zkoumat strukturu vláken látek,které pro...

Staženo: 2258x  |  Zobrazit

STAVBA ATOMU - Referáty

STAVBA ATOMU VÝVOJ ATOMISTICKÉHO POJETÍ HMOTY Demokritos /starověk/-hmota se skládá z malých, dále nedělitelných částic-atomů J. Dalton /1808/-atomová teorie: -prvky jsou látky složené z atomů -atomy téhož prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší hmotností, velikostí a dalšími vlastnostmi -př...

Staženo: 2014x  |  Zobrazit

Světové perspektivy energetiky - Referáty

Světové perspektivy energetiky Cílem aktualizované společné studie Světové energetické rady (WEC) bylo identifikovat dlouhodobá omezení a příležitosti ovlivňující rozvoj světové energetiky do roku 2050 a v následné období do roku 2100. V rámci studie bylo pro tři základní případy rozvo...

Staženo: 1776x  |  Zobrazit

Sluneční energie - Referáty

Seminární práce z přírodovědy na téma SLUNEČNÍ ENERGIE Autor: Michal Dvořák Lidstvo na celé Zemi spotřebuje každou vteřinu 10 TW (terrawattů), což je 10 000 000 000 000 wattů. Z čeho tuto energii vlastně získáváme? Po zralé úvaze dojde většina z nás zřejmě k názoru, že převážně z fosilních pa...

Staženo: 1532x  |  Zobrazit

Jaderné elektrárny - Referáty

Jaderné elektrárny Dějiny lidstva jsou spojeny s dějinami využití energie. V současné době, kdy se silně snižují zdroje klasických energií , je nutno využít energie ukryté ve hmotě - to znamená využití štěpení jádra atomu. Historie JE - Tlakovodní jaderný reaktor byl vyvinut americkou firmou ...

Staženo: 1328x  |  Zobrazit

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE - Referáty

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE -kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole -magnetka-tvar protáhlého kosočtverce, může se volně otáčet; z ocelového plechu, severní pól je tmavě zbarven -severní pól magnetky ukazuje směr k severnímu geografickému póluÞna severní polokouli leží jižní pól magn...

Staženo: 1316x  |  Zobrazit

Planety sluneční soustavy - Referáty

Planety sluneční soustavy JUPITER Jupiter je nějvětší planetou Sluneční soustavy. Nachází se v průměru přibližně 778,3 miliónů kilometrů od Slunce a oběhne jej jednou za 12 let. Jeho obrovské těleso má průměr přibližně 142 984 kilometrů. Jupiter má nejrychlejší rotaci ze všech planet. Kolem své...

Staženo: 1310x  |  Zobrazit

Galileo Galilei - Referáty

Galileo Galilei (*1564 až +1642) experimentální metoda ve fyzice Astronomie postoupila velký krok dopředu, když Galilei dal roku 1610 do jejích služeb dalekohled. Galilei učinil významný krok vpřed, když rozpoznal nezávislost periody na amplitudě kmitu. Tato nezávislost v rozporu s jeho názo...

Staženo: 1307x  |  Zobrazit

Test z kinematiky a dynamiky - Referáty

Test z Kinematiky a Dynamiky Úvodem Fyzika a ostatní přírodní vědy nás učí poznávat svět a rozumět mu. Řešením úloh se učíme získané poznatky prakticky použít. Úlohy, které bychom mohli nazvat úlohami fyzikálními, řešíme neustále, nejen v hodinách vyučování. Každodenně například otevíráme ...

Staženo: 1203x  |  Zobrazit

Světové perspektivy energetiky - Referáty

Světové perspektivy energetiky Cílem aktualizované společné studie Světové energetické rady (WEC) bylo identifikovat dlouhodobá omezení a příležitosti ovlivňující rozvoj světové energetiky do roku 2050 a v následné období do roku 2100. V rámci studie bylo pro tři základní případy rozvo...

Staženo: 1151x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Lékařské fakulty a veterina

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky