« Předchozí 1 3 8 9
Řadit podle:
Položek na stránku:

Albrecht z Valdštejna - Referáty

Albrecht z Valdštejna Podle pověsti tradované v rodinných kruzích se první známý předek pánů z Valdštejna Zdeněk, proslavil tím, že se se všemi čtyřiadvaceti syny vypravil s Přemyslem Otakarem II. na válečné tažení do Prus. Od té doby byli Valdštejnové uctívanou českou šlechtickou...

Staženo: 857x  |  Zobrazit

Alžběta Bavorská - Sissi - Referáty

Alžběta Bavorská - Sissi Na počátku padesátých let se zdálo, že se vše vrací jakoby k starým dobrým časům Františka I. Po vyřešení nejakutnějších vnitropolitických problémů vzniklých v letech 1841-49 přišel opět čas rodinných záležitostí. Mladý císař - tak rozhodla jeho matka arcivévodkyně Žofie...

Staženo: 403x  |  Zobrazit

Americko-sovětská jednání o odzbrojení - Referáty

Americko?sovětská jednání o odzbrojení V Brně dne 22.listopadu 1999   Koncem 60. let se již začala projevovat stále více zaostávající sovětská ekonomika mimo jiné neschopností unést obrovské tempo zbrojení a udržet krok s USA v oblasti strategických zbraní. Tato skutečnost doslova dot...

Staženo: 444x  |  Zobrazit

Anežka Česká - Referáty

Anežka Česká  Obsah Osnova * 1. Život Anežky České * 1.1 dětství a mládí Anežky * 1.2 Anežčina osobnost * 1.3 Politická situace za jejího života * 2. Anežčiny církevní ambice * 2.1 neúspěšné sňatky * 2.2 Anežčin vstup do kláštera * 2.3 Sn...

Staženo: 1162x  |  Zobrazit

Antické divadlo - Referáty

Antické divadlo Poprvé se se slovem divadlo v lidských dějinách setkáváme v Řecku. V tomto smyslu se o Řecku právem mluví jako o \"kolébce divadla\"., i když Řekové divadlo nevynalezli, nýbrž se objevují ve vývoji divadla jako dědici a následovníci předchozích snah, které se již objevily v minulo...

Staženo: 903x  |  Zobrazit

Architektura Mezopotámie - Referáty

REFERÁT: MONIKA PROCHÁZKOVÁ, 3.A ARCHITEKTURA MEZOPOTÁMIE Obecně: Architektura Mezopotámie působí svými monumentálními stavbami, paláci, rozlehlými chrámy, vysokými zikkuraty a mocnými městskými hradbami. Obytné domy měly však jednoduchou stavbu. Klenutí hrobek a mostů ukazuje ...

Staženo: 1451x  |  Zobrazit

Beneš Edvard - Referáty

EDVARD BENEŠ (28.5.1884 Kolžany-3.9.1948 Sezimovo Ústí) čs.sociolog,diplomat,politik a státník Pocházel z rodiny chalupníka, byl nejmladší z deseti dětí. Po maturitě na vinohradském gymnasiu v Praze studoval nejprve moderní filologii a sociologii (žák...

Staženo: 282x  |  Zobrazit

Beneš, Edvard - Referáty

EDVARD BENEŠ (28.5.1884 Kolžany-3.9.1948 Sezimovo Ústí) čs.sociolog, diplomat, politik a státník Pocházel z rodiny chalupníka, byl nejmladší z deseti dětí.Po maturitě na vinohradském gymnasiu v Praze studoval nejprve moderní filologii a sociologii (žák TGM) na filos.fakultě v Praze, v r.1905 od...

Staženo: 353x  |  Zobrazit

Benešovici - Referáty

Benešovici Benešovici byli český šlechtický rod. Původ odvozovali od Beneše, jednoho z českých válečníků bojujících roku 1158 o Miláno .Ve 13. století se rozdělili na pány z Bechyně, z Benešova, z Kravař, z Dubé a z Dědic. V příbuzenském stavu k Benešovicům jsou také Tvorkovští z Kravař (větev ...

Staženo: 601x  |  Zobrazit

Bitva u Kurska - Referáty

Bitva u Kurska Práce na Klíčové operace 2. světové války Kryštof Kozák, IMS III. 16. 12. 1998 Obsah: 1.Předehra Situace před bitvou z globálního pohledu Situace před bitvou na východní frontě Plány Němců Plány Rusů 2.Střetnutí Německý útok Prochorovka Sovětská o...

Staženo: 632x  |  Zobrazit

Bohové starověkého Egypta - Referáty

Bohové starověkého Egypta Vznik Země podle egyptských bájí Nejdříve byla tma a pravodstvo,jehož vlny se převalovaly bez účelu.V té době žil pouze bůh pravodstva Novév.Po čase se z tohoto pravodstva vynořil zářící bůh Re,podobný brouku skarabeovi.Před jeho jasem ustoupila tma,nebyl...

Staženo: 756x  |  Zobrazit

Caesar, G. I. - Referáty

G. I. Caesar S odstupem dvou tisíciletí vnímáme osobu G. I. Caesara jako vynikajícího vojevůdce a státníka. Narodil se v roce 100 a zemřel 44 př. n. l.. Pocházel ze starobylého rodu Juliů [Jůliů].Což ho předurčovalo k vysoké státnické a vojenské službě. Vysloužil si hodnosti aedila, kvestora, n...

Staženo: 287x  |  Zobrazit

Caligula (Gaius Caesar Augustus Germanicus) - Referáty

Gaius Caesar Augustus Germanicus (Caligula) narozen 31. srpna 12 císař od 18. března 37 do 24. ledna 41 Gaius Caesar byl syn Tiberiova synovce a adoptivního syna Germanica. Narodil se 31. srpna roku 12. Od útlého dětství se se svým otcem pohyboval po vojenských leženích a byl vojáky ...

Staženo: 294x  |  Zobrazit

Česko-německé vztahy - Referáty

Česko ? Německé vztahy Pravěk Na konci eneolitu dochází k počátkům formování indoevropských kmenů. Indoevropané ? skupina kmenů s jazyky společného prazákladu, dnes 85% Evropy. Pravlastí byly pravděpodobně stepi východní Evropy. Při příchodu se Germáni šířili hlavně do severní Evropy, kdežto Slova...

Staženo: 812x  |  Zobrazit

Československé hnutí odporu v letech 1939-41 - Referáty

Pavel Tuček 27.11.2000 Třída 9.A Československé hnutí odporu v letech 1939-41 V létě roku 1939 žil celý svět v obavách o mír. Vlastenečtí Češi a Slováci doma i v zahraničí však věřili v porážku Německa. Doufali v obnovu Československé republiky. Ale kapitulace polsk...

Staženo: 15830x  |  Zobrazit

Český renesanční humanismus - Referáty

Český renesanční humanismus (od první poloviny 15. století až po přelom 16. a 17. století) u nás počátek po husitských válkách nenazýváme renesancí, jelikož u nás se nerozvíjel renesanční styl života a sebevědomí člověka týká se hlavně měšťanů-rozvíjení měst, soupeření se šlechtou renesan...

Staženo: 1006x  |  Zobrazit

CHampollion, J.F. - Referáty

Jean Francois se narodil v jihofrancouzském městečku Figeacu, dne a to je sporný údaj v literatuře se vyskytují dva různé údaje a to 23 .12. nebo 24.12. možná to bylo na přelomu těchto dvou dnů, v roce 1790. Narodil se v měšťanské rodině knihkupce. Když se Jean Francois narodil lékař s úžasem pod...

Staženo: 173x  |  Zobrazit

Civilizace Inků - Referáty

Civilizace Inků Obsah -Počátky dějin 1.-2.strana -Místa jejich bydliště 2.strana -Sociální organizace 2.-3.strana -Incké náboženství 3.-4.strana -Vojenská organizace 4.-5.stana -Dobyvačné války 5.-6.strana -Lékařství a věda 6.-7.strana Počátky dějin Je té...

Staženo: 461x  |  Zobrazit

Conquista, počátky Španělské nadvlády v Mexiku - Referáty

Seminární práce - Jakub Seidl Conquista (s přihlédnutím k počátkům španělské koloniální nadvlády v Mexiku) Dějepis 2000 Úvod: Dobytí dnešního Mexika Španěly, ke kterému došlo v 16. století, je velmi pozoruhodnou událostí nejen z hlediska dějin této oblasti, ale i dějin...

Staženo: 745x  |  Zobrazit

Dějiny Prahy - Referáty

Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká? Tak prorokovala kněžna Libuše, když poslala své poddané hledat svého manžela na pole, orajícího s voly, Přemysla Oráče. Ale začněme od začátku. V 6. Století přišli z východu Slované a začali osidlovat úrodné údolí, jako je např. pražská kotlina. Byl...

Staženo: 955x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3 8 9
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Československé hnutí odporu v letech 1939-41 - Referáty

Pavel Tuček 27.11.2000 Třída 9.A Československé hnutí odporu v letech 1939-41 V létě roku 1939 žil celý svět v obavách o mír. Vlastenečtí Češi a Slováci doma i v zahraničí však věřili v porážku Německa. Doufali v obnovu Československé republiky. Ale kapitulace polsk...

Staženo: 15830x  |  Zobrazit

První světová válka - Referáty

První světová válka Příčina války konflikt se připravoval od 70. let 19. století na počátku století 20. začínají spory gradovat spory vyvolaly soupeřením Dohody a Trojspolku pramenily z: boje o kolonie, soupeření o sféry vlivu ekonomické a politické oni považovali válku za přirozen...

Staženo: 5709x  |  Zobrazit

Kryštof Kolumbus - Objevení Ameriky - Referáty

Kryštof Kolumbus Objevení Ameriky Kryštof se narodil v září nebo říjnu roku 1451 v Janově. O jeho mládí víme jen málo. Jeho otec byl tkalcem a i on se věnoval tomuto řemeslu, později ho však zvábilo moře. Jeho ...

Staženo: 3999x  |  Zobrazit

Třicetiletá válka - Referáty

Třicetiletá válka poslední evropská náboženská válka, zasahující 1618 ? 48 (resp. 1659) celou střední, západní a jihozápadní Evropu. Je rozdělována na 5 konfliktů: ČESKOU VÁLKU, FALCKOU VÁLKU, DÁNSKOU VÁLKU, ŠVÉDSKOU VÁLKU a ŠVÉDSKO-FRANCOUZSKOU VÁLKU. Byla ukončena 24. 10. 1648 uzavřením MÍRU ...

Staženo: 3790x  |  Zobrazit

Klíčová rozhodnutí v Korejské válce - Referáty

Klíčová rozhodnutí v Korejské válce Práce na Ozbrojené konflikty po roce 1945 Kryštof Kozák, IMS 4. semestr 31. května 1999 Obsah: 1. Úvod * 2. Kim Ir Sen: Zaútočit na jih? * 3. USA: Jak zareagovat na útok Severní Koreje? * 4. MacArthur: Vylodit se u Inčchonu? * 5. OSN: Pře...

Staženo: 3356x  |  Zobrazit

Druhá světová válka - Referáty

Druhá světová válka Příčiny, charakter, smysl a výsledky druhé světové války (l939 ? l945) Druhá světová válka byla největším ozbrojeným konfliktem v lidských dějinách a mimořádně významnou událostí XX. století. Měla dalekosáhlé důsledky a promítla se do všech oblastí života společnost...

Staženo: 2959x  |  Zobrazit

Románská kultura - Referáty

Románská kultura Kultura šířená v západní a střední Evropě přibližně v letech 900-1200 se nazývá románská kultura.Její název ,,románská?? se snažil napodobovat kulturu starověkého Říma,protože romanus znamená latinsky římský. Nejrozšířenější literaturou této doby byli příběhy ze života lidí,které ...

Staženo: 2824x  |  Zobrazit

Třicetiletá válka - Referáty

Třicetiletá válka Kořeny konfliktu Náboženské konflikty 16.stol. znamenaly konec poměrné jednoty vyznání v rámci západokřesťanské civilizace.Mezi tradičním pojetím universální monarchie a moderní představou Evropy národních států se vytvořil rozpor. Není divu, že právě ve střední Ev...

Staženo: 2458x  |  Zobrazit

Karel IV. - Referáty

Karel IV. NERADOSTNÉ DĚTSTVÍ Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze ve městě o páté hodině ranní. Byl prvorozeným synem, následníkem trůnu v rodu Lucemburků, kteří se vyšvihli mezi evropské královské rodiny. Rodiče Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Pokřtěn byl 30. května v basilice sv...

Staženo: 2330x  |  Zobrazit

Druhá světová válka + Adolf Hitler - Referáty

A.Zahradníková Adolf Hitler a 2.světová válka 20.dubna 1889 v 18:30 se ve městě Braunau am Inn v Rakousku narodil Adolf Hitler. V letech, kdy Hitler zatím jen vyhrožoval anexí Rakouska, byli tamější novináři první, kdo tvrdili, že Hitlerovo skutečné jméno bylo Schicklgruber. Chtěli ho zesměš...

Staženo: 2295x  |  Zobrazit
 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky