« Předchozí 1 3 4
Řadit podle:
Položek na stránku:

Architektura Mezopotámie - Referáty

REFERÁT: MONIKA PROCHÁZKOVÁ, 3.A ARCHITEKTURA MEZOPOTÁMIE Obecně: Architektura Mezopotámie působí svými monumentálními stavbami, paláci, rozlehlými chrámy, vysokými zikkuraty a mocnými městskými hradbami. Obytné domy měly však jednoduchou stavbu. Klenutí hrobek a mostů ukazuje ...

Staženo: 1451x  |  Zobrazit

Benešovici - Referáty

Benešovici Benešovici byli český šlechtický rod. Původ odvozovali od Beneše, jednoho z českých válečníků bojujících roku 1158 o Miláno .Ve 13. století se rozdělili na pány z Bechyně, z Benešova, z Kravař, z Dubé a z Dědic. V příbuzenském stavu k Benešovicům jsou také Tvorkovští z Kravař (větev ...

Staženo: 601x  |  Zobrazit

Bohové starověkého Egypta - Referáty

Bohové starověkého Egypta Vznik Země podle egyptských bájí Nejdříve byla tma a pravodstvo,jehož vlny se převalovaly bez účelu.V té době žil pouze bůh pravodstva Novév.Po čase se z tohoto pravodstva vynořil zářící bůh Re,podobný brouku skarabeovi.Před jeho jasem ustoupila tma,nebyl...

Staženo: 756x  |  Zobrazit

Česko-německé vztahy - Referáty

Česko ? Německé vztahy Pravěk Na konci eneolitu dochází k počátkům formování indoevropských kmenů. Indoevropané ? skupina kmenů s jazyky společného prazákladu, dnes 85% Evropy. Pravlastí byly pravděpodobně stepi východní Evropy. Při příchodu se Germáni šířili hlavně do severní Evropy, kdežto Slova...

Staženo: 812x  |  Zobrazit

Civilizace Inků - Referáty

Civilizace Inků Obsah -Počátky dějin 1.-2.strana -Místa jejich bydliště 2.strana -Sociální organizace 2.-3.strana -Incké náboženství 3.-4.strana -Vojenská organizace 4.-5.stana -Dobyvačné války 5.-6.strana -Lékařství a věda 6.-7.strana Počátky dějin Je té...

Staženo: 461x  |  Zobrazit

Dějiny Prahy - Referáty

Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká? Tak prorokovala kněžna Libuše, když poslala své poddané hledat svého manžela na pole, orajícího s voly, Přemysla Oráče. Ale začněme od začátku. V 6. Století přišli z východu Slované a začali osidlovat úrodné údolí, jako je např. pražská kotlina. Byl...

Staženo: 955x  |  Zobrazit

Dějiny zemí Koruny české - Referáty

DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ   Historické prameny připomínají, že ještě před utvořením českého státu se na jeho území rozkládala říše , v jejím čele stanul v roce 624 franský kupec Samo . Tato říše svaz zahrnovala nynější Čechy, Moravu, části Slovenska a zřejmě i Bavorska. Tak zvaná ?Sá...

Staženo: 1540x  |  Zobrazit

Doba barokní - Referáty

Doba barokní (1600 ? 1750) Pobělohorské období nepatří v našich dějinách právě k populárním epochám, vznáší se nad ním stín ?temna?. Ačkoliv Alois Jirásek věnoval svůj stejnojmenný román dění v první polovině 18. století, toto ?temno? se rozprostírá nad celou dobou baroka v naší historii, ale n...

Staženo: 1946x  |  Zobrazit

Důležitá data z vědy a techniky - Referáty

Důležitá data z dějin vědy a techniky 40 tisíc let p.n.l.: - Život v jeskyních si vynutil vznik osvětlovací techniky. - Nejstaršími svítidly jsou louče, pochodně a primitivní tukové kahance. 5 tisíc let p.n.l.: - První využití páky, klínu a nakloněné roviny. - Rozvíjí se doprava ...

Staženo: 884x  |  Zobrazit

EGYPT - Referáty

EGYPT Predynastické období (před vznikem jednotného státu) ? území okolo řeky Nilu (20 km), významná oáza ? Fajium ? Z (Libyjský) poušť  znázornění smrti; nerostné suroviny (kovy) a nedostatek dřeva ? Egyptské dějiny dělíme podle vládnoucích dynastiích 31 ? písmo přeložil franc. Champollin (...

Staženo: 602x  |  Zobrazit

Féničané - Referáty

Vašek Janout FÉNIČANÉ Skupinka měst rozložených na pobřeží Středozemního moře zrodila nejslavnější mořeplavce a obchodníky starověku. Tomuto národu mořeplavců se říkalo Féničané. Fénická města byla spojena námořními cestami a obchodovala s nejrůznějším zbožím, mimo jiné s červeným ba...

Staženo: 451x  |  Zobrazit

Féničané - Referáty

Féničané pocházejí ze semitské kultury původem z Arábie, ze semitské větve Kanaánců jejich země se nacházela na území dnešního Libanonu a skládala se z řady městských států, nejvýznamnější byly Byblos, Sidon, Tyros byli to nejslavnější mořeplavci a obchodníci starověku, úspěšní kolonisté ? nejvýzn...

Staženo: 348x  |  Zobrazit

Heraldika - Referáty

Heraldika Erb je věc sloužící v historii hned k několika účelům. Prapůvodně zřejmě k rozeznání jednotlivých rytířů na bitevním poli, kde byl každý z nich zamaskován železem a obrázek na štítu byl tak identifikací. Údajně vznikl za druhé křížové výpravy (1147-1148), aby se křižáci mezi sebou nepotlo...

Staženo: 173x  |  Zobrazit

Hinduismus - Referáty

Hinduismus: Je nemožné podat úplnou a výstižnou definici hinduismu.Indická tradice nepocítila nutnost definovat své náboženství a pojmenovat je.Výraz hinduismus je umělý, vytvořený indology v Evropě. Výraz vznikl z novoindického slova hindu, ...

Staženo: 1065x  |  Zobrazit

HINDUISMUS - Referáty

HINDUISMUS Osmdesát procent téměř z miliardy indického obyvatelstva jsou hinduisté. Další miliony hinduistů nalezneme po celé naší zemi. Toto náboženství nemá žádného zakladatele, učitele ani proroka, kterého by všichni hinduisté uznávali za základní postavu svého náboženství, a žádnou jednotnou kni...

Staženo: 2276x  |  Zobrazit

Hisrorie, místopis a užití heraldiky - Referáty

Pozor! V originále byly u této seminárky ručně malované obrázky. Jsou normálně sehnatelné v CORELu vjeho bance obrázků. Chcete-li něco víc tak se obraťte na autora (týdle stránky)     Historie, místopis a užití heraldiky Ročníková práce studenta Jakuba Namyslova...

Staženo: 1621x  |  Zobrazit

Historický a územní vývoj Egypta - Referáty

Seminární práce do předmětu Historická geografie Historický, územní vývoj Egypta - od vzniku po dobu vládnutí Ptolemaiovců. Vypracovali: Natálie Lánská Ivan Bohátka Stručná chronologická tabulka dějin starého Egypta Predynastická doba   5000-3100 př. Kr. ...

Staženo: 1404x  |  Zobrazit

Historie Jižních Čech - Referáty

Jižní Čechy ? historie Pravěk Doklady o pravěku jižních Čech jsou dosti skromné. Nehostinná krajina s neproniknutelnými lesy a bažinami byla vyhledávána lidmi jen zřídka. Nález kostí čtvrtohorního člověka u Dobrokovic může potvrzovat pobyt pravěkého č...

Staženo: 940x  |  Zobrazit

Historie SSSR - Referáty

RUSKO 1900 ? 1916 Na přelomu století bylo Rusko zaostalou absolutistickou monarchií. Včele stál car Mikuláš II., jenž sídlil v tehdejším hlavním městě Petrohradě. Carská říše se tehdy rozkládala přibližně na stejném území jako dnešní státy SNS s výjimkou západní hranice. K Rusku patřilo také ...

Staženo: 884x  |  Zobrazit

Historie tance - Referáty

                            Tanec Tanec je opravdu tak starý jako lidstvo samo. Kresby tančících figurek nalézáme v africk&yacut...

Staženo: 203x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3 4
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Románská kultura - Referáty

Románská kultura Kultura šířená v západní a střední Evropě přibližně v letech 900-1200 se nazývá románská kultura.Její název ,,románská?? se snažil napodobovat kulturu starověkého Říma,protože romanus znamená latinsky římský. Nejrozšířenější literaturou této doby byli příběhy ze života lidí,které ...

Staženo: 2824x  |  Zobrazit

HINDUISMUS - Referáty

HINDUISMUS Osmdesát procent téměř z miliardy indického obyvatelstva jsou hinduisté. Další miliony hinduistů nalezneme po celé naší zemi. Toto náboženství nemá žádného zakladatele, učitele ani proroka, kterého by všichni hinduisté uznávali za základní postavu svého náboženství, a žádnou jednotnou kni...

Staženo: 2276x  |  Zobrazit

První světová válka - výpisky - Referáty

První světová válka Příčina války konflikt se připravoval od 70. let 19. století na počátku století 20. začínají spory gradovat spory vyvolaly soupeřením Dohody a Trojspolku pramenily z: boje o kolonie, soupeření o sféry vlivu ekonomické a politické oni považovali válku za přirozený stav věci (konf...

Staženo: 2162x  |  Zobrazit

Nejstarší památky světové literatury, orientální a antické písemnictví - Referáty

Nejstarší památky světové literatury, orientální a antické písemnictví K tomu, aby se mohlo vůbec psát, bylo zapotřebí vynalézt písmo. Písmo vzniklo ve 4.tisíciletí před naším letopočtem. Vynalezli ho Sumerové. Sumerové byli jednou z nejstarších kulturních civilizací, která žila na území Mezopotámi...

Staženo: 1974x  |  Zobrazit

ISLÁM-JEHO VZNIK,KULTURA A ROZVOJ - Referáty

ISLÁM-JEHO VZNIK,KULTURA A ROZVOJ Slovo úvodem Islám je jedním z největších světových náboženství.Odhad je , že má asi 1100-1300 milionů věřících.Islám byl založen přibližně v 7. století po Kristu prorokem Mohamedem poslaným bohem Alláhem.Slovo I S L Á M znamená pokora a muslimové věří , že m...

Staženo: 1964x  |  Zobrazit

Doba barokní - Referáty

Doba barokní (1600 ? 1750) Pobělohorské období nepatří v našich dějinách právě k populárním epochám, vznáší se nad ním stín ?temna?. Ačkoliv Alois Jirásek věnoval svůj stejnojmenný román dění v první polovině 18. století, toto ?temno? se rozprostírá nad celou dobou baroka v naší historii, ale n...

Staženo: 1946x  |  Zobrazit

Starověké Řecko - Referáty

Starořečtí bohové Gaia =Země + Úran = Nebe Ţ 3 Hekatoncheirové, 3 Kyklopové, 6 Titánů, 6 Titánek Kronos (Saturn)-nejmocnější titán, otec Dia (m. Rhea) Zeus(Jupiter, Joviš)- vládce bohů, hromů, blesků Héra (Juno) ? ochránkyně manželství s Diem měla dvě děti: Hefaistos (Vulkanos)- bůh kovářství, oh...

Staženo: 1750x  |  Zobrazit

Vznik a vývoj starověkých civilizací - Referáty

Vznik a vývoj starověkých civilizací Semito-hamité: Egypťané, Asyřané, Arabové, Akkadové, Hebrejci (Východní Semité: Akkadové, Asyřané, Babylóňané; Západní Semité: Palestinci, Izraelci, Féničané) Indoevropané: Chetité, Keltové, Řekové, Indové, Germáni, Slovani, Baltské národy počátky směny...

Staženo: 1689x  |  Zobrazit

Kultura odívání v poválečné módě - Referáty

Kultura odívání v poválečné módě  Osnova: Atmosféra doby po 2. svět. válce Žena a její místo ve společnosti Doznívání módy 40.let Návrhář Christian Dior Písmenková symbolika, nové poznatky Vlastní závěr   Po druhé světové válce byli lidé postaveni před nový život. Téměř v...

Staženo: 1640x  |  Zobrazit

Vznik novověku (16. ? 17. století) - Referáty

Vznik novověku (16. ? 17. století) Vznik novověku je spjat s vědeckými a námořními objevy a renesancí a humanismem. Také se mění myšlení lidí a jejich celkový pohled na svět. Církev už nemá takovou autoritu jako ve středověku. Díky reformaci vzniká mnoho nových církví. Renesance a humanismus ...

Staženo: 1632x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Němčina

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky