« Předchozí 1 3 82 83
Řadit podle:
Položek na stránku:

1-30 otázky - Referáty

Meine Familie Ich heiße ………und ich bin … Jahre alt. Ich wohne …Straße 179 in …. Ich besuche seit dem Jahr … Gymnasium …. Was könnte ich noch sagen? Ich male gern, fahre gern Rad und laufe Roll-Schuhe gern. Ich lerne ganz gern....

Staženo: 1883x  |  Zobrazit

7 divů světa - Referáty

7 divů světa Jsou to díla, která svou technickou nebo uměleckou jedinečností budí obdiv starověku: egyptské pyramidy,visuté zahrady Semiradiny, Artemidin chrám v Efesu, Diova socha v Olympii, Mauzoleum v Halikarnassu, rhodský Kolos, maják na ostrově Faru. Seřadil a popsal je, nejspíše ve 4 st. AD, ...

Staženo: 2703x  |  Zobrazit

A.P. Čechov - dáma s psíkem - Referáty

Anton Pavlovič Čechov Staženo se svolením autora z www.hyperlink.cz/mitchy  Narodil se 17. ledna 1860 v Taganrogu u Černého moře jako třetí syn  kupce Pavla Jegoroviče Čechova. Rodina nebyla moc bohatá, ale netrpěla nouzí. Otec se snažil všem svým dětem zajistit co nejvyšší vzdělání. Anton...

Staženo: 672x  |  Zobrazit

ABBA - Referáty

ABBA je švédská hudební skupina zpívající anglicky a také španělsky. Nejvíce zářila na přelomu 70-ých a 80-tých let. Mne si získala mnohem později v letech 90-tých. Jejími hlavními postavami jsou dvě partnerské dvojice. Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog(ová) a Benny Andersson, Ann-Frid Lyngstad(...

Staženo: 1183x  |  Zobrazit

ABBA - Referáty

ABBA ABBA je švédská hudební skupina zpívající anglicky a také španělsky. Nejvíce zářila na přelomu 70-ých a 80-tých let. Mne si získala mnohem později v letech 90-tých. Jejími hlavními postavami jsou dvě partnerské dvojice. Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog(ová) a Benny Andersson, Ann-Frid Lyngstad(...

Staženo: 1350x  |  Zobrazit

absint - Referáty

Absint ( LA FÉE VERTE) (Zelená víla) Kultovní nápoj pařížské bohémy, snad žádný alkohol nemá horší pověst. Zelená víla si vás omotá kolem, prstu dá nahlédnout do r&...

Staženo: 356x  |  Zobrazit

Advertising outdoor - Referáty

ADVERTISING OUTDOOR While some believe that advertising makes our mass production-consumption culture possible, others contend that advertising has almost no effect on consumer buying habits. A study conducted by sociologist Michael Schudson led him to the conclusion that, contrary to the common...

Staženo: 761x  |  Zobrazit

Aero L-39 - Albatros - Referáty

AERO L-39 - "Albatros" Prakticky se zahájením sériové výroby L-29 "Delfin" se v Aeru Vodochody začaly zvažovat další vývojové perspektivy. Bylo třeba těžit z vynikajících vlastností zaváděného typu a snažit se odstranit některé přetrvávající slabiny. Práce v...

Staženo: 561x  |  Zobrazit

Afer, Publius Terentius - Referáty

Publius Terentius Afer Publius Terentius Afer (cca 2. stol. př. n. l.) je spolu s Plautem nejznámější autor římské komedie. V tvorbě obou autorů však nalezneme mnoho rozdílů. První z velkých rozdílů je jazyk. Terenciův jazyk byl dáván za příklad mnohým dalším autorům jako vzor dokonalé latiny, ...

Staženo: 429x  |  Zobrazit

Africa - Referáty

Afrika Afrika je a s rozlohou 30,3 mil km2 třetí největší kontinent.Rozkládá se v horkém tropickém pásu i v subtropických zemských šířkách. Je jediným kontinentem, kterým prochází ...

Staženo: 26x  |  Zobrazit

Afrika - Referáty

Vypracoval: Jiří Novák 15.12.1998 AFRIKA Africký světadíl se rozkládá na západní i východní polokouli a po obou stranách rovníku. Na jižní polokouli se nalézá plná třetina afrického kontinentu. Afrika je se svými 30319000 km2 druhým největším kontinentem, jemuž náleží více než pě...

Staženo: 1909x  |  Zobrazit

Afrika - chudoba - Referáty

Chudoba-Afrika 1. Hlad ve světě Hlad není jen nepříjemný pocit, který někdy cítíme před jídlem. Je to především strašlivá pohroma, jíž každoročně padnou za oběť stovky tisíc lidí, zejména dětí. Ve 21. století rádi věříme tomu, že pokrok ve vědě a technice dokáže zázraky ve všech sférách života...

Staženo: 1888x  |  Zobrazit

Afrika a její státy - Referáty

Poloha afrického kontinentu Afrika svou rozlohou 30.329 km2 tvoří více než 20% povrchu souše. Rozkládá se symetricky po obou stranách rovníku, přitom 2/3 kontinentu leží severně od rovníku a třetina jižně od rovníku. Afriku protínají oba zems...

Staženo: 1729x  |  Zobrazit

AIDS - Referáty

AIDS V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo jméno AIDS. Název onemocnění je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immunodeficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění. Jedná se o syndrom získaného imunodeficitu, česky soubor příznaků, které ...

Staženo: 2635x  |  Zobrazit

AIDS - Referáty

AIDS Před osmnácti lety bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které se rozšířilo z Afriky a dostalo název AIDS. O tři roky později byl objeven původce onemocnění - virus HIV, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti člověka. V současné době se odhaduje, že ve světě je více než 14 miliónů ...

Staženo: 1114x  |  Zobrazit

Akciová společnoct - Referáty

Akciová společnost (podle Hotelu Corinthia Panorama) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma spo...

Staženo: 1397x  |  Zobrazit

Akciová společnost - Referáty

Akciová společnost Akciová společnost je jedna z nejrozšířenějších forem podnikání. Akciová společnost je společnost, jejíž základní mění je rozvrženo na určitý počet akcií.Společnost může být založena jednou právnickou osobou , jinak dvěma nebo více zakladateli.Pokud společnost zakládá jed...

Staženo: 1354x  |  Zobrazit

Akciová společnost - Referáty

Akciová společnost ? obchodní společnost založení - společenská smlouva, zakladatelská listina Kapitál (základní jmění) - 2 mil. Kč ? za závazky odpovídá celým svým majetkem společnost ? rezervní fond se musí tvořit ? nejvyšší orgán Valná hromada účetnictví ? musí vést podvojné účetnictví ?...

Staženo: 799x  |  Zobrazit

Aktivní galaxie - Referáty

MLÉČNÁ DRÁHA VÝVOJ GALAXIE Galaxie je gravitačně vázaný soubor několika milionů až miliard hvězd, mezihvězdného plynu a prachu. Sluneční soustava se nachází ve spirální galaxii známé jako Mléčná dráha. Tato Galaxie vznikla z nepravidelné koule vodíku a helia přibližně před 12 ? 14 miliardami let. ?P...

Staženo: 513x  |  Zobrazit

Albrecht z Valdštejna - Referáty

Albrecht z Valdštejna Podle pověsti tradované v rodinných kruzích se první známý předek pánů z Valdštejna Zdeněk, proslavil tím, že se se všemi čtyřiadvaceti syny vypravil s Přemyslem Otakarem II. na válečné tažení do Prus. Od té doby byli Valdštejnové uctívanou českou šlechtickou...

Staženo: 857x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3 82 83
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Ezop - Bajky - Referáty

Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků Ostrava, 2000 Petra Kupková Ezop (Aisopos): BAJKY + 6. stol. př. n. l. Krátký epickodidaktický útvar, který klasické podoby nabyl na sklonku 1. pol. tisíciletí př. n. l. v Řecku, původně šířením ústním podáním. Většina bajek, připisovaných Ezopovi, ...

Staženo: 16360x  |  Zobrazit

Československé hnutí odporu v letech 1939-41 - Referáty

Pavel Tuček 27.11.2000 Třída 9.A Československé hnutí odporu v letech 1939-41 V létě roku 1939 žil celý svět v obavách o mír. Vlastenečtí Češi a Slováci doma i v zahraničí však věřili v porážku Německa. Doufali v obnovu Československé republiky. Ale kapitulace polsk...

Staženo: 15830x  |  Zobrazit

Psychologie osobnosti, determinace - Referáty

Psychologie osobnosti, determinace Někdy se bere jako součást psychologie obecné, jindy je samostatná psychol. disciplína. předmět: osobnosti jako nositelé neopakovatelného, dynamického, svérázně strukturovaného komplexu vnitřního psychického života a předmětně zaměřené činnosti na základě vroz...

Staženo: 12693x  |  Zobrazit

Ropa - Referáty

Obsah Ropa * Hledání ropných ložisek * Vrtání na ropu * Doprava ropy * Zpracování ropy * Destilace ropy * Krakování * Syntéza paliv * Výroba mazacích prostředků * Rafinace olejů * Odparafínování olejů * Ochlazování bez rozpouštědla (lisová parafinka)...

Staženo: 12003x  |  Zobrazit

Evropská unie - Referáty

Evropská unie Mapa států EU www.evropska-unie.cz Co je to Evropská unie ? Evropská unie je společenstvím patnácti evropských států, které spolupracují v politické a hospodářské oblasti a tato spolupráce je pro ně vzájemně výhodná.Svým občanům se Evropská unie snaží zajistit trvalý mír,...

Staženo: 11770x  |  Zobrazit

Maturitní otázky - komplet - Referáty

EKONOMIE, JEJÍ PŘEDMĚT A DĚLENÍ. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ OTÁZKA A JEJÍ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ekonomie je společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. Původ slova: řec. oikos=dům, nomos=správa, zákon Ekonomie jako vědní disciplína ...

Staženo: 11647x  |  Zobrazit

Remarque, E. M. - Na západní frontě klid - Referáty

Erich Maria REMARQUE (22.6.1898-Osnabrück ? 25,9,1970-Locarno) Na západní frontě klid Vlastním jménem Erich Paul Remark; v roce 1916 jako dobrovolník ve válce; 1922-24 v Hannoveru jako redaktor. První dva pokusy Žena se zlatýma očima (1918) ani Domov snů (1920) neznamenají literární úsp...

Staženo: 11536x  |  Zobrazit

Mládež a drogy - Referáty

Mládež a drogy Nás, kdo příležitostně užíváme drogy za účelem rozšíření svých estetických, smyslových, emocionálních, intelektuálních i duchovních perspektiv, je více než 50 milionů. Rozhodně nelze očekávat, že by na toto množství lidí mohla mít nějaký větší vliv antidrogová legislativa; v tomt...

Staženo: 11201x  |  Zobrazit

Islám - Referáty

Islám Arabské slovo islám, které v přesném překladu znamená ?naprosté odevzdání se vůli boží?, je zároveň jméno věhlasného náboženství, které vzniklo v 7. st. n. l. a vyznává ho dnes téměř 600 milionů stoupenců, muslimů (z arabského moslem, pravověrný). Islám se díky bojovnosti svých prv...

Staženo: 10944x  |  Zobrazit

Hemingway, E. - Stařec a moře - Referáty

STAŘEC A MOŘE ERNEST HEMINGWAY Novela získala v roce 1954 svému autorovi Nobelovu cenu Kniha vypráví o starém rybáři žijícím poblíž Havany, který se jednoho dne vydal jako každý den na lov. Poslední dobou se mu příliš nedařilo, a tak se rozhodl, že se tentokrát poplaví dále od břehu. B...

Staženo: 9324x  |  Zobrazit
 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky