1 2 82
Řadit podle:
Položek na stránku:

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE - Referáty

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE W.Shakespear Viola De Lesseps Alžběta I. Philip Henslowe Lord Wessex Londýn Píše se rok 1593 a dějiny anglické literatury stojí před vážnou krizí. Will Shakespear se marně snaží dokončit svou hru ?Romeo a Ethel, dcera pirátova?, kterou už dávno slíbil Philipu Hensloweovi a...

Staženo: 1546x  |  Zobrazit

Zamilovaný Shakespeare - Referáty

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE W.Shakespeare Viola De Lesseps Alžběta I. Philip Henslowe Lord Wessex Londýn Píše se rok 1593 a dějiny anglické literatury stojí před vážnou krizí. Will Shakespeare se marně snaží dokončit svou hru ?Romeo a Ethel, dcera pirátova?, kter...

Staženo: 1913x  |  Zobrazit

Zamjatin, Jevgenij Ivanovič - Referáty

Jevgenij Ivanovič Zamjatin (1.2.1884 ?10.3.1937) Jevgenij Ivanovič Zamjatin je proslulý ruský spisovatel, prozaik a dramatik 20. století. Patří nejvýznamnějším ruským spisovatelům dvacátého století. Jako satirik je pokračovatelem Gogola a Ščedrina. Jeho kacířský spor s kolektivistickými tende...

Staženo: 141x  |  Zobrazit

Zamyšlení nad odkazem T. G. Masaryka - Referáty

Zamyšlení nad odkazem T. G. Masaryka Žádný Čech nebyl a není ve 20. století ve světě tak známý jako Masaryk. Narodil se 7. března 1850, kdy před sto padesáti lety, v Hodoníně v rodině farského kočího a čeledína, původem ze Slovenska, a farské kuchařky ? Němky, která více mluvila česky,...

Staženo: 702x  |  Zobrazit

Západní Evropa - Referáty

Státy: Francie, Monako, Spojené království VB a S Irska, Irsko, Státy Beneluxu, Německo. Francie ? Paříž rozloha: 547 000 km2 počet obyvatel: 58 mil ? přirozený přírůstek se snižuje, 75% ve městech, 90% Francouzi a zbytek ? Lotrinčané, Bretaňci, Baskové...

Staženo: 2484x  |  Zobrazit

Závěrečný zápočtový test z makroekonomie 1 - Referáty

Závěrečný zápočtový test z makroekonomie Datum?????????????????.. ?????????????. varianta X Příjmení a jméno .......................???????????.rodné číslo ...............?????.?. skupina. číslo???.. ..........učitel.....Heczko??body.......?????.opravil........????? Souhlasím se zveřej...

Staženo: 579x  |  Zobrazit

Závěrečný zápočtový test z makroekonomie 2 - Referáty

Závěrečný zápočtový test z makroekonomie 2 Příjmení a jméno??????????????????????????????.. Skup.č??????.učitel: Doc. J.Izáková?? body?????opravil:??????? 1. Růst minimální mzdy sníží přirozenou míru nezaměstnanosti a posune dlouhodobou i krátko...

Staženo: 347x  |  Zobrazit

Zelazny, R. - Amber - Referáty

Roger Zelazny - AMBER Amber je desetidílný cyklus neuvěřitelného a strhujícího příběhu, který by se těžko dal zařadit žánrově. Nejspíše jde o vědecko fantastickou literaturu a to z toho důvodu, že autor nám v tomto díle nastiňuje opravdu originální a prokreslený náhled na vesmír a s...

Staženo: 41x  |  Zobrazit

Zelazny, R. - Amber - Referáty

Roger Zelazny - AMBER Amber je desetidílný cyklus neuvěřitelného a strhujícího příběhu, který by se těžko dal zařadit žánrově. Nejspíše jde o vědecko fantastickou literaturu a to z toho důvodu, že autor nám v tomto díle nastiňuje opravdu originální a prokreslený náhled na vesmír a s...

Staženo: 479x  |  Zobrazit

Zelenka, Jan Dismas - Referáty

Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745) Jan Dismas Zelenka se narodil 16.10.1679 v Loučanech pod Blaníkem jako syn zdejšího varhaníka, od kterého také získal základy hudebního vzdělání. Studoval u jezuitů v pražském Klementinu.V roce 1709 v Praze byl ve službách hraběte Hartiga. Jako nadaný kontrabasi...

Staženo: 294x  |  Zobrazit

Železniční koridory - Referáty

Železniční koridory Každý, kdo dnes alespoň trochu sleduje železniční dopravu V ČR je obeznámen s existencí tzv. železničních koridorů a jejich modernizací. V této práci bych se chtěl zabývat důvody, které vedly k této mohutné stavební akci, která již několik let znepříjemňuj...

Staženo: 849x  |  Zobrazit

Země jako vesmírné těleso - Referáty

Země jako vesmírné těleso VZNIK A CHARAKTER VESMÍRU, SLUNCE, ZEMĚ, PLANET O vzniku vesmíru nic nevíme. Vědecké hypotézy vysvětlují jeho vývoj od doby asi před 15 miliardami let. Nejuznávanější je teorie Velkého třesku. Předpokládá se, že existovala veškerá látka soustředěná do jakési kuličky o prů...

Staženo: 1086x  |  Zobrazit

Zemědělská a průmyslová revoluce - Referáty

Zemědělská a průmyslová revoluce V 18. století byl zaznamenán mimořádný rozmach biologie a chemie, jejichž objevy se prostřednictvím medicíny již více uplatnily v praxi. Oba obory vyžadovaly systematičnost a nové názvosloví. Obojího se jim dostalo především zásluhou švédského vědce Carla Linné r...

Staženo: 455x  |  Zobrazit

Zeměpis - Referáty

Turnov Počet obyvatel: 22 000 Lokalita: Severní Čechy Kraj Liberecký, okres Semily Radnice, muzea, galerie, divadla, Dominanta města: Hrubý Rohozec Státní zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky na Turnovsku. Je půvabný již svým dominantním umístěním do svahu romantick...

Staženo: 338x  |  Zobrazit

Zemní plyn - Referáty

Zemní plyn Před více než 150 lety začala historie českého plynárenství. Zpočátku byl dodáván svítiplyn vyráběný z uhlí karbonizací, který byl od padesátých let tohoto století postupně nahrazován svítiplynem vytápěným zplyňováním uhlí nebo štěpením uhlovodíků. Výroba svítiplynu byla ukončena v pr...

Staženo: 1171x  |  Zobrazit

Zeyer, J. - Píseň o Rolandu - Referáty

Julius Zeyer 1841- 1901 Český básník , prozaik a dramatik širokého rozhledu a všestranných zájmů byl zřejmě nejvýznamnějším představitelem našeho novoromantismu. Evropu poznal Zeyer na dlouhodobých zahraničních cestách, působil také jako společník a vychovatel ve šlechtických rodinác...

Staženo: 287x  |  Zobrazit

Zeyer, J. - Radúz a Mahulena - Referáty

Julius Zeyer Radúz a Mahulena -Orbis Praha, 1955 -pohádkové drama o čtyřech dějstvích -námětem je slovenská pohádka -Zeyera vždycky osud lidu pod Tatrami hluboce dojímal. Slováci mu byli Popelkou mezi národy, národem nevinně trpícím. -poprvé se na Slovensko obrací se v poslední ze Tří l...

Staženo: 367x  |  Zobrazit

Zeyer, Julius: Tři legendy o krucifixu - Referáty

Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu. 1) Tři legendy o krucifixu: Nakladatelství Argo, roku 1999, ilustrace Pavel Rút. 2) Julius Zeyer: Narodil se 26.4.1841 v Praze v zámožné patricijské rodině. Jeho otec byl tesař vlastnil několik pil a velkoobchod. Spisovatelem se stal díky své matce která pro ...

Staženo: 383x  |  Zobrazit

Židé za 1. světové války. Britská politika na Blízkém východě - Referáty

Židé za 1. světové války. Britská politika na Blízkém východě Název Palestina je odvozen od Pelistejců, Egejskeho národa z 12. století před občanským letopočtem,sídlícího podél Středozemního moře v pobřežní nížině, kde se dnes nachází Izrael a Gaza.Po potlačeni posledního židovského povstání,Římané ...

Staženo: 520x  |  Zobrazit
1 2 82
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Ezop - Bajky - Referáty

Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků Ostrava, 2000 Petra Kupková Ezop (Aisopos): BAJKY + 6. stol. př. n. l. Krátký epickodidaktický útvar, který klasické podoby nabyl na sklonku 1. pol. tisíciletí př. n. l. v Řecku, původně šířením ústním podáním. Většina bajek, připisovaných Ezopovi, ...

Staženo: 16360x  |  Zobrazit

Československé hnutí odporu v letech 1939-41 - Referáty

Pavel Tuček 27.11.2000 Třída 9.A Československé hnutí odporu v letech 1939-41 V létě roku 1939 žil celý svět v obavách o mír. Vlastenečtí Češi a Slováci doma i v zahraničí však věřili v porážku Německa. Doufali v obnovu Československé republiky. Ale kapitulace polsk...

Staženo: 15830x  |  Zobrazit

Psychologie osobnosti, determinace - Referáty

Psychologie osobnosti, determinace Někdy se bere jako součást psychologie obecné, jindy je samostatná psychol. disciplína. předmět: osobnosti jako nositelé neopakovatelného, dynamického, svérázně strukturovaného komplexu vnitřního psychického života a předmětně zaměřené činnosti na základě vroz...

Staženo: 12693x  |  Zobrazit

Ropa - Referáty

Obsah Ropa * Hledání ropných ložisek * Vrtání na ropu * Doprava ropy * Zpracování ropy * Destilace ropy * Krakování * Syntéza paliv * Výroba mazacích prostředků * Rafinace olejů * Odparafínování olejů * Ochlazování bez rozpouštědla (lisová parafinka)...

Staženo: 12003x  |  Zobrazit

Evropská unie - Referáty

Evropská unie Mapa států EU www.evropska-unie.cz Co je to Evropská unie ? Evropská unie je společenstvím patnácti evropských států, které spolupracují v politické a hospodářské oblasti a tato spolupráce je pro ně vzájemně výhodná.Svým občanům se Evropská unie snaží zajistit trvalý mír,...

Staženo: 11770x  |  Zobrazit

Maturitní otázky - komplet - Referáty

EKONOMIE, JEJÍ PŘEDMĚT A DĚLENÍ. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ OTÁZKA A JEJÍ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ekonomie je společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. Původ slova: řec. oikos=dům, nomos=správa, zákon Ekonomie jako vědní disciplína ...

Staženo: 11647x  |  Zobrazit

Remarque, E. M. - Na západní frontě klid - Referáty

Erich Maria REMARQUE (22.6.1898-Osnabrück ? 25,9,1970-Locarno) Na západní frontě klid Vlastním jménem Erich Paul Remark; v roce 1916 jako dobrovolník ve válce; 1922-24 v Hannoveru jako redaktor. První dva pokusy Žena se zlatýma očima (1918) ani Domov snů (1920) neznamenají literární úsp...

Staženo: 11536x  |  Zobrazit

Mládež a drogy - Referáty

Mládež a drogy Nás, kdo příležitostně užíváme drogy za účelem rozšíření svých estetických, smyslových, emocionálních, intelektuálních i duchovních perspektiv, je více než 50 milionů. Rozhodně nelze očekávat, že by na toto množství lidí mohla mít nějaký větší vliv antidrogová legislativa; v tomt...

Staženo: 11201x  |  Zobrazit

Islám - Referáty

Islám Arabské slovo islám, které v přesném překladu znamená ?naprosté odevzdání se vůli boží?, je zároveň jméno věhlasného náboženství, které vzniklo v 7. st. n. l. a vyznává ho dnes téměř 600 milionů stoupenců, muslimů (z arabského moslem, pravověrný). Islám se díky bojovnosti svých prv...

Staženo: 10944x  |  Zobrazit

Hemingway, E. - Stařec a moře - Referáty

STAŘEC A MOŘE ERNEST HEMINGWAY Novela získala v roce 1954 svému autorovi Nobelovu cenu Kniha vypráví o starém rybáři žijícím poblíž Havany, který se jednoho dne vydal jako každý den na lov. Poslední dobou se mu příliš nedařilo, a tak se rozhodl, že se tentokrát poplaví dále od břehu. B...

Staženo: 9324x  |  Zobrazit
 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky