Sociologie

Přidej materiálPřidej materiál

« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

Dětské hry - Referáty

Dětské hry Dětství je počátečním obdobím života člověka. Děti rozvíjejí své individuální osobnostní vlastnosti, postupně se začleňují do společnosti a osvojují si různé složky její kultury, včetně umění. Umění bychom měli již od raného dětství v co největší míře využívat ve výchově dětí k j...

Staženo: 1078x  |  Zobrazit

Feminismlus - Referáty

FEMINISMUS Co je to emancipace? Dříve než se pokusím vysvětlit co je feminismus a o co jde, musím začít tím,co je emancipace. Je definována jako osvobození, vyproštění, zrovnoprávnění a získání nezávislosti. V případě žen jde o emancipaci od mužů a od společnosti, která je, ženy, svazuje. Od do...

Staženo: 838x  |  Zobrazit

Masová komunikace - Referáty

Masová komunikace Specifičnost masové komunikace lze ozřejmit překročíme-li dosud užívaný psychologický a sociálně psychologický rámec studia lidského sdělování, který je ohraničen na jedné straně mluvčím a na druhé příjemcem sdělení. Vyjdeme-li ze stanoviska mluvčího, nepostihneme masovou komunikac...

Staženo: 2555x  |  Zobrazit

Masová kultura, drogy & společnost,? - Referáty

Masová kultura, drogy & společnost,? Masová kultura a drogy, dvě věci, které mají k sobě velice blízko. Masová kultura je spjata s urbanizací- přílivem nových a nových lidí, zvyklostí?. Stejně tak drogy- téma již několikrát omývané, ale stále více a více ...

Staženo: 1021x  |  Zobrazit

Mcdonaldizace společnosti - Referáty

Mcdonaldizace společnosti Mcdonaldizace společnosti je kniha amerického sociologa jménem George Ritzer, který se věnuje otázkám sociální teorie a sociologie práce, je předsedou Americké sociologické asociace a pracuje jako vysokoškolský profesor na Universitě v Marylendu. Jeho úspěch v&nb...

Staženo: 881x  |  Zobrazit

Mezilidské vztahy - Referáty

Mezilidské vztahy ,,Dětský věk je zlaté období života, važte si toho, že jste ještě děti a nemáte žádné starosti;" říkali nám v dávných časech rodiče a my jsme se tomu jen hloupě smáli. Většina z nás vyrůstala, aniž by musela činit nějaké zásadní rozhodnutí. Dospělí nám často bránili nést tíhu...

Staženo: 3087x  |  Zobrazit

Mládež a drogy - Referáty

Mládež a drogy 3.10.1999 Jaroslav Švábek 15. skupina Co je to droga? Zjednodušeně lze říci, že je to přírodní nebo chemicky připravená (syntetická) látka, která má vliv na vnitřní stav člověka a jeho prožívání vnější reality (tzv. psychotropní účinek), a která může vyvolat zá...

Staženo: 3123x  |  Zobrazit

Mládež a drogy - Referáty

Mládež a drogy Nás, kdo příležitostně užíváme drogy za účelem rozšíření svých estetických, smyslových, emocionálních, intelektuálních i duchovních perspektiv, je více než 50 milionů. Rozhodně nelze očekávat, že by na toto množství lidí mohla mít nějaký větší vliv antidrogová legislativa; v tomt...

Staženo: 11201x  |  Zobrazit

Moderní komunikace - Referáty

Moderní komunikace V dnešní době plné neustále výkonnějších počítačů, digitálních fotoaparátů a videotelefonů je až k neuvěření že přežívají zastaralé přístroje jako je fax. Není tomu tak dlouho, kdy jsem odesílala svou první faxovou zprávu a fascinovaně si prohlížela jak př...

Staženo: 1633x  |  Zobrazit

NATO - Referáty

NATO Zkratka NATO znamená v angličtině North Atlantic Treaty Organization = Severoatlantická obranná aliance. NATO je vojenské seskupením států za účelem zajištění obrany a bezpečnosti. Základem této organizace je smlouva, která byla podepsána 4. 4. 1949 ve Washingtonu zástupci 12 států - ...

Staženo: 839x  |  Zobrazit

Nebezpečí rasismu - Referáty

Nebezpečí rasismu Na základě odlišnosti lidských ras vznikla teorie o lidských rasách. ? rasismus. Co je to vlastně rasismus ? Je to způsob myšlení a jednání, které vychází z předpokladu, že lidská plemena nejsou stejně hodnotná, přičemž se zpravidla zdůrazňují přednosti vlastní rasy....

Staženo: 866x  |  Zobrazit

Partnerství rodiny a školy při výchovně-vzdělávacím procesu. - Referáty

Partnerství rodiny a školy při výchovně - vzdělávacím procesu. Ve výchovně-vzdělávacím procesu dítěte, dochází k mnoha událostem. Zaměřme se ale na trojúhelník vztahů a vazeb: rodina-dítě-učitel(škola), protože žák je ovlivňován především jimi. Je zřejmé, že spolupráce rodiny a školy při VVP dít...

Staženo: 996x  |  Zobrazit

Předsudky - Referáty

Předsudky Jsou zvláštním druhem velmi emotivních postojů, založených převážně na silné emociální složce. Jsou to postoje v nichž se obyčejně vůbec nepřihlíží k objektivním kritériím poznání nebo usuzování o předmětu daného postoje. Už z názvu je zřejmé, že se jedná o něco co bylo...

Staženo: 676x  |  Zobrazit

Prevence gamblingu - Referáty

Autor : má maličkost - Míra Zahálka (sk.14 ? PAČR) s použitím níže uvedené literatury Prevence gamblingu Gamblerství ? chorobná psychická závislost na vzrušení z rizika té které hry (ať už se jedná o karetní hry, tzv.ruskou ruletu či v současnosti tolik se projevující jízdy odvahy ? jízdy ...

Staženo: 483x  |  Zobrazit

Preventivní programy protidrogové činnosti - Referáty

Stanislava N o v o t n á II. ročník DS FES Univerzita Pardubice PREVENTIVNÍ PROGRAMY PROTIDROGOVÉ ČINNOSTI 1. Úvod Drogy představují pro Českou republiku závažné společenské riziko, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jednotlivce, rodiny i celé společnosti. Jedná se o obtížně vy...

Staženo: 970x  |  Zobrazit

Rasismus - Referáty

Rasismus Lidé žijí na různých místech naší planety v různých životních podmínkách. Ty měly vliv na barvu pleti i na kulturní rozvoj. Rozeznáváme tři základní lidské rasy ? bílá, žlutá a černá. Na základě odlišnosti lidských ras vznikla teorie o lidských rasách. ? rasismus. Co je to rasism...

Staženo: 4139x  |  Zobrazit

Rasismus - Referáty

Referát o rozsahu 6 stran A4

Staženo: 66x  |  Zobrazit

Rodina - Referáty

Dlouhá, Brodská RODINA: 1)Co je a co znamená rodina? 2)Vnitřní struktura rodiny 3)Rozvodovost 4)Sňatek 5)Emancipace I. Jaký smysl má rodina? Jejím hlavním smyslem je reprodukce.Usnadňuje lidem péči o děti a jejich výchovu, je biologicky důležitá pro zachování lidstva.Je to první a dosti ...

Staženo: 3667x  |  Zobrazit

Romové - Referáty

Romové Oficiální místa před necelými 40ti lety hovoří o Cikánech takto: O bydlení... Cikáni bydlí v boudách zhotovených z hadrů, které čas od času stěhují na okraj různých lesů, dokud jejich dříví nezužitkují. Teprve posledními zákroky obecních úřadů a policistů jsou usazováni při okrajích v...

Staženo: 976x  |  Zobrazit

Rozvodovost a mladá manželství - Referáty

ROZVODOVOST A MLADÁ MANŽELSTVÍ ÚVOD Rozvod a rozvodovost patří k těm jevům, jejichž hodnocení může být silně poznamenáno subjektivními postoji ? osobními dojmy či osobními osudy. Protože pro zúčastněné jedince i blízké okolí znamená rozvod ve valné většině případů dočasné nebo trvalejší na...

Staženo: 2992x  |  Zobrazit
« Předchozí 1
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Mládež a drogy - Referáty

Mládež a drogy Nás, kdo příležitostně užíváme drogy za účelem rozšíření svých estetických, smyslových, emocionálních, intelektuálních i duchovních perspektiv, je více než 50 milionů. Rozhodně nelze očekávat, že by na toto množství lidí mohla mít nějaký větší vliv antidrogová legislativa; v tomt...

Staženo: 11201x  |  Zobrazit

Rasismus - Referáty

Rasismus Lidé žijí na různých místech naší planety v různých životních podmínkách. Ty měly vliv na barvu pleti i na kulturní rozvoj. Rozeznáváme tři základní lidské rasy ? bílá, žlutá a černá. Na základě odlišnosti lidských ras vznikla teorie o lidských rasách. ? rasismus. Co je to rasism...

Staženo: 4139x  |  Zobrazit

Rodina - Referáty

Dlouhá, Brodská RODINA: 1)Co je a co znamená rodina? 2)Vnitřní struktura rodiny 3)Rozvodovost 4)Sňatek 5)Emancipace I. Jaký smysl má rodina? Jejím hlavním smyslem je reprodukce.Usnadňuje lidem péči o děti a jejich výchovu, je biologicky důležitá pro zachování lidstva.Je to první a dosti ...

Staženo: 3667x  |  Zobrazit

Mládež a drogy - Referáty

Mládež a drogy 3.10.1999 Jaroslav Švábek 15. skupina Co je to droga? Zjednodušeně lze říci, že je to přírodní nebo chemicky připravená (syntetická) látka, která má vliv na vnitřní stav člověka a jeho prožívání vnější reality (tzv. psychotropní účinek), a která může vyvolat zá...

Staženo: 3123x  |  Zobrazit

Mezilidské vztahy - Referáty

Mezilidské vztahy ,,Dětský věk je zlaté období života, važte si toho, že jste ještě děti a nemáte žádné starosti;" říkali nám v dávných časech rodiče a my jsme se tomu jen hloupě smáli. Většina z nás vyrůstala, aniž by musela činit nějaké zásadní rozhodnutí. Dospělí nám často bránili nést tíhu...

Staženo: 3087x  |  Zobrazit

Rozvodovost a mladá manželství - Referáty

ROZVODOVOST A MLADÁ MANŽELSTVÍ ÚVOD Rozvod a rozvodovost patří k těm jevům, jejichž hodnocení může být silně poznamenáno subjektivními postoji ? osobními dojmy či osobními osudy. Protože pro zúčastněné jedince i blízké okolí znamená rozvod ve valné většině případů dočasné nebo trvalejší na...

Staženo: 2992x  |  Zobrazit

Vliv prostředí na člověka - Referáty

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka Člověk žije v proměnlivém životním prostředí, kde na něho působí mnoho nejrůznějších biotických a abiotických faktorů.Tyto faktory je možné členit na fyzikální,chemické, biologické, sociální a psychické. Jsou jimi například: - klimatické změny, ...

Staženo: 2650x  |  Zobrazit

Masová komunikace - Referáty

Masová komunikace Specifičnost masové komunikace lze ozřejmit překročíme-li dosud užívaný psychologický a sociálně psychologický rámec studia lidského sdělování, který je ohraničen na jedné straně mluvčím a na druhé příjemcem sdělení. Vyjdeme-li ze stanoviska mluvčího, nepostihneme masovou komunikac...

Staženo: 2555x  |  Zobrazit

Stárnutí populace v ČR - Referáty

Úvod do Sociologie. Populační Vývoj a Problémy Současného světa Téma: Stárnutí populace v ČR. Co je to demografie, co je jejím předmětem, jaký je její společenský význam, jaké jsou současné problémy demografie a jaké jsou metody demografie. Pojem demografie. Demografie je řec...

Staženo: 2136x  |  Zobrazit

Šikana - Referáty

Šikana představuje závažný společenský problém ve školství, v armádě a ve vězeňství (všude kde je větší kolektiv). V praxi stále přetrvává nešvar, že kompetentní osoby mají tendenci při setkání se šikanou "zavírat oči", popírat její existenci a díky svému vlivu, zlehčovat "provalené" případy a chova...

Staženo: 2092x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Společenské vědy

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky