« Předchozí 1 3 9 10
Řadit podle:
Položek na stránku:

Akciová společnost - Referáty

Akciová společnost ? obchodní společnost založení - společenská smlouva, zakladatelská listina Kapitál (základní jmění) - 2 mil. Kč ? za závazky odpovídá celým svým majetkem společnost ? rezervní fond se musí tvořit ? nejvyšší orgán Valná hromada účetnictví ? musí vést podvojné účetnictví ?...

Staženo: 799x  |  Zobrazit

Antická próza - Tribuni výmluvnosti - Referáty

Téma: Referát o filozofovi Antická próza Tribuni výmluvnosti V této knize jsou uvedeny díla filozofů: Gorgias /Chvála Heleny / Lysias /Za starého chromce, O úmyslném ublížení na těle / Isokratés /K Filippovi, Helena / Démosthenés / Třetí řeč proti Filippovi, Za ...

Staženo: 892x  |  Zobrazit

Antropologie - Referáty

ANTROPOLOGIE JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ OBOR ÚVOD Antropologie jako věda o člověku zaujímá klíčové místo mezi přírodními a společenskými vědami. Tato práce má sloužit jako základní přehled antropologických oborů, v nichž se mohou dále uskutečňovat různá zkoumání a vědecké práce. V první části si mj...

Staženo: 1980x  |  Zobrazit

Arendt, Hannah - Pojetí totalitarismu - Referáty

Pojetí totalitarismu u Hannah Arendt Před 14-ti dny jsme se zde zabývali nedemokratickými režimy. Značnou část času byla věnována nejnovějšímu pojmu z této oblasti ? totalitarismu. Pojetí pojmu totalitarismus se, vzhledem k jeho, z historického hlediska nedávné minulosti, značně liší. Já se...

Staženo: 498x  |  Zobrazit

Aristoteles - Polis a jednotlivec - Referáty

Aristoteles Polis a jednotlivec PROČ JE OBEC PŘIROZENÁ Aristoteles svoji politickou teorii, a tedy celé své dílo Politika, začíná vymezením polis (obce) jako zvláštního, jedinečného druhu společenství (koinónia). Toto společenství, doslova partnerství či sdílení, je charakteristické tím, že vš...

Staženo: 1186x  |  Zobrazit

Atomisté - Referáty

A. Fendrych Atomisté Anaxágoras z Klazomén (500 ? 428) Ač původem z Malé Asie, stal se zakladatelem filosofické nauky v Athénách, kde byl však ke konci života obviněn z atheismu a záhy nato zemřel . Jako kosmolog (či mladší iónský fyzik) se jeho zaměřuje především na zkoumání...

Staženo: 662x  |  Zobrazit

Bakunin, Michail Alexandrovič - Referáty

Michail Alexandrovič Bakunin Michail Alexandrovič Bakunin se narodil v Tverské gubernii, ve vesnici Prjamuchinu, 18. května 1814, ve šlechtické rodině. Jeho otec byl diplomat v carských službách a jeho matka Varvara Alexandrovna pocházela z rodu Muravjovů, ze kterého pocházel například i potlač...

Staženo: 295x  |  Zobrazit

BIBLE - Referáty

BIBLE   Nejznámější, nejrozšířenější a také jednou z nejstarších knih na světě je Bible svatá. Vznikala tisíc let, od 12.stol. do 2.stol. př. n. l. Odehrává se v Egyptě, Mezopotámii, Izrae...

Staženo: 1850x  |  Zobrazit

Buddhismus - Referáty

BUDDHISMUS Buddhismus je nábožensko ? filozofický systém, který vznikl v 6.- 4. století př.n.l. v severní Indii. Zakladatelem je Buddha, vlastním jménem Siddhartha Gautama. Narodil se 563 př.n.l. v královském paláci svého oce. Když mu bylo 29, opustil všechno bohatství, které mu s...

Staženo: 2492x  |  Zobrazit

Buddhismus - Referáty

Seminární práce z dějepisu   Buddhismus     Osnova: Buddhismus Buddhův život Buddhovo učení Sangha Šíření buddhismu Větve a školy buddhismu Buddhistické slavnosti, náboženské povinnosti a rituály Buddhismus dn...

Staženo: 1195x  |  Zobrazit

Buddhismus - Referáty

Buddhismus KDO ? Siddhárta = Gautama = Šakjamuni = Buddha KDE ? Indie KDY ? 600 let př.n.l JAK a CO ? : Buddhismus je spíše pokládán za filosofii a životní postoj, neboť v něm není žádný bůh a ani svatí. V buddhismu neexistuje univerzální autorita, analogie boha a ...

Staženo: 875x  |  Zobrazit

Budhismus - Referáty

Buddhismus Zákl. myšlenky: Život člověka je plný strádání + před Buddhou jsou si všichni lidé rovni (narozdíl o...

Staženo: 1525x  |  Zobrazit

Charakteristika odpadů - Referáty

Charakteristika odpadů Každé město má svoje továrny, elektrárny, smetiště a čistírny odpadních vod. Jsou součástí našeho života,umožňují nám žít na určité úrovní, v přepychu a v pohodlí, které považujeme za samozřejmé. Na Zemi je však tisíce a tisíce tokovích to míst.Součastně společnost se denně...

Staženo: 1520x  |  Zobrazit

Charakteristika východných cirkví podľa Unitatis redintegratio - Referáty

Charakteristika východných cirkví podľa Unitatis redintegratio Vo svojej práci Charakteristika Východných cirkví podľa Unitatis redintegratio sa chcem zaoberať problematikou postojov a budovania spoločných vzťahov medzi katolíckou cirkvou a Východnými cirkvami vo svetle Druhého vatikánskeho ...

Staženo: 642x  |  Zobrazit

Chudoba-Afrika - Referáty

Chudoba-Afrika 1. Hlad ve světě Hlad není jen nepříjemný pocit, který někdy cítíme před jídlem. Je to především strašlivá pohroma, jíž každoročně padnou za oběť stovky tisíc lidí, zejména dětí. Ve 21. století rádi věříme tomu, že pokrok ve vědě a technice dokáže zázraky ve všech sférách života...

Staženo: 805x  |  Zobrazit

Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (Mormoni) - Referáty

Petr Štěpánek 4.A Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (Mormoni)  Toto téma semínární práce jsem si vybral proto, že si myslím, že "sekta" Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů patří u nás asi k nejrozšířenějším a nejzajimavějším, co se týče jejich víry, zvyků...

Staženo: 1434x  |  Zobrazit

Co je to globalizace - Referáty

Co to je globalizace Je to celosvětový proces, založený na internacionalizaci ekonomiky, to znamená propojování trhů různých zemí především díky obchodu se zbožím a službami a díky volnému pohybu kapitálu. Firmy působící na těchto, již světových trzích, se taktéž spojují a vytvářejí tak nadnárodní ...

Staženo: 2180x  |  Zobrazit

Co je to mýtus? - Referáty

Co je to mýtus? Většině lidí si mýtus asociuje s řeckou mythologií a jejími dnes, široké veřejnosti známými bohy. Je to samozřejmě pochopitelné, jelikož mýtus v starověkém Řecku vzniká a má zde také nejhlubší a nejširší tradici. V této práci bych se měla, ale spíše zaměřit na to co mý...

Staženo: 974x  |  Zobrazit

Daňová problematika vstupu ČR do EU - Referáty

Daňová problematika vstupu ČR do EU Česká republika se nyní pohybuje v turbulentním a globalizovaném světě, to mění obsah podmínek pro přijetí nových členů do EU, který je náročnější než v předchozím d...

Staženo: 128x  |  Zobrazit

Dějiny Psychologie - Referáty

Počátky experimentální psychologie Psychofyzika  Vědecká psychologie  Představitelé:přírodovědci H.Helmholtz, E.H. Weber, G.TH.Fechner aj.  Měřili psychické jevy a zkoumali vzájemné působení fyzikálního světa a vnímání (psychofyzika)  Metodou byl experiment ɧ...

Staženo: 2967x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3 9 10
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Psychologie osobnosti, determinace - Referáty

Psychologie osobnosti, determinace Někdy se bere jako součást psychologie obecné, jindy je samostatná psychol. disciplína. předmět: osobnosti jako nositelé neopakovatelného, dynamického, svérázně strukturovaného komplexu vnitřního psychického života a předmětně zaměřené činnosti na základě vroz...

Staženo: 12693x  |  Zobrazit

Mládež a drogy - Referáty

Mládež a drogy Nás, kdo příležitostně užíváme drogy za účelem rozšíření svých estetických, smyslových, emocionálních, intelektuálních i duchovních perspektiv, je více než 50 milionů. Rozhodně nelze očekávat, že by na toto množství lidí mohla mít nějaký větší vliv antidrogová legislativa; v tomt...

Staženo: 11201x  |  Zobrazit

Islám - Referáty

Islám Arabské slovo islám, které v přesném překladu znamená ?naprosté odevzdání se vůli boží?, je zároveň jméno věhlasného náboženství, které vzniklo v 7. st. n. l. a vyznává ho dnes téměř 600 milionů stoupenců, muslimů (z arabského moslem, pravověrný). Islám se díky bojovnosti svých prv...

Staženo: 10944x  |  Zobrazit

Úvod do psychologie - Referáty

Úvod do psychologie ˘Vznik a předmět psychologie psychologie je poměrně mladá společenská věda, která se vyčlenila zhruba v polovině 19. století z filosofie vzniká v souvislosti s proudem moderního, racionálního myšlení a rozvojem tzv. pozitivismu = nová věda, zdůrazňující úlohu zkušenosti, ověřová...

Staženo: 7924x  |  Zobrazit

Motivace osobnosti - Referáty

Motivace osobnosti Při zkoumání motivace osobnosti hledáme odpověď na otázku, co daný jedinec chce a proč to chce. Dva aspekty východiska 1) proč je daný jedinec aktivní 2)proč má jeho aktivita právě daný a nikoliv jiný směr motiv-pohnutka chování motivace-soustava pohnutek či jako proces po...

Staženo: 6596x  |  Zobrazit

Sekty - Referáty

Sekty I. 1)Motto: Není rozdílu mezi malým a velkým, jedná-li se o hady. (Indické přísloví) 2)Úvod Co mě vedlo ke zpracování tohoto tématu? Můj zájem o církve a sekty je odůvodnitelný. Není tomu totiž dlouho a zakusila jsem na vlastní kůži, co to je nechat se unést ideálem, ...

Staženo: 5572x  |  Zobrazit

Globalizace - Referáty

G l o b a l i z a c e Globalizace je dlohodobý a nekonečný proces vzájemného propojování osudů lidí na naší planetě. Významným příspěvkem ke globalizaci se stalo zhroucení komunistické soustavy zemí v roce 1989. Po ekonomické stránce je globalizace charakterizována šířením tržní ekonomiky i do obla...

Staženo: 4568x  |  Zobrazit

Romové a rasismus v České republice - Referáty

Romové a rasismus v České republice (seminární práce ze sociální politologie) Lenka Štrosová Sexta 2002/2003 Úvod Jaký je současný stav romské menšiny v naší zemi? Kolik je našich Romů, odkud přišli, jak žijí, kam spějí a co čekají od Neromů? Jak bojujeme proti rasismu? Jak se trestají rasisti...

Staženo: 4303x  |  Zobrazit

Rasismus - Referáty

Rasismus Lidé žijí na různých místech naší planety v různých životních podmínkách. Ty měly vliv na barvu pleti i na kulturní rozvoj. Rozeznáváme tři základní lidské rasy ? bílá, žlutá a černá. Na základě odlišnosti lidských ras vznikla teorie o lidských rasách. ? rasismus. Co je to rasism...

Staženo: 4139x  |  Zobrazit

Náboženství - Referáty

Odlišná náboženství Věci posvátné - věci vzbuzující absolutní úctu Věřící je člověk, který se hlásí k obsahu nějakého náboženství, věří tvrzením o kterých se však nemůže přesvědčit a které se týkají věcí, které nelze vidět ani slyšet ani cítit. Věří do té míry, že uctívá i nepochopitelná božst...

Staženo: 4138x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Společenské vědy

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky