« Předchozí 1 3 4 5 6
Řadit podle:
Položek na stránku:

ABBA - Referáty

ABBA je švédská hudební skupina zpívající anglicky a také španělsky. Nejvíce zářila na přelomu 70-ých a 80-tých let. Mne si získala mnohem později v letech 90-tých. Jejími hlavními postavami jsou dvě partnerské dvojice. Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog(ová) a Benny Andersson, Ann-Frid Lyngstad(...

Staženo: 1183x  |  Zobrazit

ABBA - Referáty

ABBA ABBA je švédská hudební skupina zpívající anglicky a také španělsky. Nejvíce zářila na přelomu 70-ých a 80-tých let. Mne si získala mnohem později v letech 90-tých. Jejími hlavními postavami jsou dvě partnerské dvojice. Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog(ová) a Benny Andersson, Ann-Frid Lyngstad(...

Staženo: 1350x  |  Zobrazit

Annie Leibovitz - fotografka celebrit - Referáty

Annie Leibovitz - fotografka celebrit (Fotožurnalistika I - referát) Marie Sternová IKSŽ - žurnalistika LS 2000/2001 Annie Leibovitz můžeme považovat za jednu z mála žen, které se podařilo prosadit mezi absolutní špičku světové fotog...

Staženo: 289x  |  Zobrazit

Antika - Referáty

Antika 7. - 6.století doba archaická 5.- 4. století doba klasická od 3.století helenismus dochováno pouze z kopie Římanů vše polychromováno hodnotíme pouze fragmenty (mramory vypáleny na vápno, chrámy na stavební materiály, bronz roztaven na zbraně ? ve středověku) ...

Staženo: 1226x  |  Zobrazit

ARCHITEKTURA 20. a 30. let 20. století - Referáty

ARCHITEKTURA 20. a 30. let 20. století Vůdčí myšlenkou československé architektury se ve dvacátých letech stal funkcionalismus - důraz kladl na funkci, tedy účel staveb. První realizace a návrhy - mezi ně patří pražský Veletržní palác, obchodní dům Baťa v Praze (L. Kysela), bývalý V...

Staženo: 1921x  |  Zobrazit

Arp, Hans - Referáty

Hans Arp Narodil se r.1887 a umřel r.1966. Jedna z nejneobyčejnějších osobností tohoto století. Cizí těleso je výraz, který ho nejlépe vystihuje, avšak i jednoduché těleso, jako by se řeklo v chemii, a které by se nemohlo definovat jinak než jeho vlastním jménem. Úloha, kterou Arp hrál a ještě ...

Staženo: 427x  |  Zobrazit

Bach, Johann Sebastian - Referáty

Johann Sebastian Bach Narodil se roku 1685 v Eisenachu a zemřel roku 1750 v Lipsku. Byl ve své době známější jako varhanní virtuos a jen asi 12 svazků jeho děl bylo vydáno před jeho smrtí. Jeho současníci ho považovali za nejlepšího varhaníka, jaký kdy žil. Základní hudební vzdělání získal od s...

Staženo: 951x  |  Zobrazit

Barokní architektura - Referáty

Barokní architektura Barokní sloh vznikl koncem 16. století v Itálii a do ostatních evropských zemí, kde měla převládající vliv katolická církev, se rozšířil v průběhu 17. a 18. století. Bylo to především do Španělska, Portugalska, Rakouska, Polska a do Čech. Pochází pravděpodobně...

Staženo: 1866x  |  Zobrazit

Barokní architektura na Kolínsku - Referáty

Barokní architektura na Kolínsku Skutečné počátky barokní architektury na Kolínsku můžeme sledovat až od poslední třetiny 17. století, kdy z nespočetných stavebních památek můžeme vytřídit ty, jejichž znaky se alespoň částečně vymaňují z odkazu pozdního manýrismu. Do skupiny těchto staveb náleží ...

Staženo: 666x  |  Zobrazit

Barokní hudba - Referáty

Barokní hudba Barokní hudba - evropská hudba 17.a 18.stol. Představuje ucelenou slohovou epochu. Na rozdíl od renesance se vyznačuje vyhraněním rozdílu mezi vokální a instrumentální hudbou a konečným prosazením dur - mollového systému. Baroku, jako ucelenému stylu předcházela benátská škola, kte...

Staženo: 1710x  |  Zobrazit

Barokní hudba - Referáty

Světová barokní hudba Kdyby někdo přirovnával éry hudebního vývoje s érami vývoje architektury, pak by byla středověká éra symbilizována katedrálou Notre Damme v Paříži, renesance domem ve Florencii a baroko palácem Ludvíka XIV. ve Versailles. Barokní hudba je hodně zdobná s bohatou texturou v porov...

Staženo: 1962x  |  Zobrazit

Baroko - Referáty

BAROKO Baroko - je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2. poloviny 18. století . Vzniklo v Itálii a rozšířilo se do celé Evropy a Latinské Ameriky. Baroko - barocco, znamená nepravidelnou perlu, ale také přezdobenost. Projevuje se spojováním působivého celku a ...

Staženo: 2395x  |  Zobrazit

Baroko - Referáty

Baroko - 17. Století - umělecký proud, který zasáhl všechny umělecké oblasti - úplně popírá renesanční racionální přístup ke světu - dramatické události vedoucí k nedůvěře rozumového chápání světa. Kam nás dovedla touha po pravdě a po poznání? 1.) boj Anglie X Španělsko 2.) turecká expanze z východ...

Staženo: 7923x  |  Zobrazit

Bauhaus - Referáty

Bauhaus Jde o německou školu architektury a designu, která měla nedocenitelný vliv na moderní architekturu, průmyslové a grafické výtvarnictví i divadelní výpravu. Ve Výmaru v roce 1919 ji založil architekt Walter Gropius, jako splynutí Výmarské Akademie výtvarného umění a  Výmarské Školy...

Staženo: 744x  |  Zobrazit

Beat generation - Referáty

Beat generation Je to hnutí amerických básníků a prozaiků 50. - 60. Let, kteří svými díly i životními postoji okázale demonstrovali nesouhlas s prosperující konzumní společností, v níž umění a kultura zůstaly kdesi na okraji.Beat generation bylo hnutí vnitřně tak různorodé, že jakýkoliv ...

Staženo: 892x  |  Zobrazit

Beatles - Referáty

Beatles jsou anglická rocková skupina, formující se od roku 1955 v Liverpoolu. Po 1960 se ustálilo obsazení J. Lennon ,R. Starr,P. McCartney, G. Harrison. Od roku 1962 i po svém zániku (1970) výrazně ovlivňovala pop-music a celou kulturu mladé generace (zvl. hnutí hippies). Hudebně vynalézavý proje...

Staženo: 688x  |  Zobrazit

Beethoven, L.W. - Referáty

Životopis (použitá literatura: Podobizny nad klavírem) Kdosi řekl, že Beethoven nebyl nikdy mladý. V věku, kdy jiné děti znají hra a bezstarostnost, poznal tvrdost života. V jedenácti letech už hrál v divadelním orchestru. Ve třinácti už byl varhaníkem. V sedmnácti měl na starosti otce a dva bratry...

Staženo: 539x  |  Zobrazit

Botticelli, Sandro - Referáty

Sandro Botticelli a jeho dva nejslavnější obrazy Sandro Botticelli (vlastním jménem Alessandro di Mariano Filipepi) byl italským malířem rané renesance. Narodil se 1.3.1445 ve Florencii a zemřel 17.5.1510 tamtéž. Své příjmení získal díky pobytu u svého bratra, který byl pro svou enormní tlo...

Staženo: 458x  |  Zobrazit

Brahms, Johanes - Referáty

Johanes Brahms Johanes Brahms se narodil 7.května.1833 v Hamburku. Již jeho otec byl hudebníkem. Vydělával ne zrovna lehce chléb pro svou pětičlennou rodinu, zprvu hrával jako prostý muzikant v tanečních lokálech a námořnických krčmách, později se vypracoval až na člena městského orche...

Staženo: 356x  |  Zobrazit

Čajkovskij, Petr Iljič - Referáty

Vašek Janout Petr (Pjotr) Iljič ČAJKOVSKIJ Narodil se 25. dubna 1840 ve Votkinském Závodě. Čajkovskij studoval na konzervatoři v Petrohradě, kde byl žákem Antonína Rubinštajna. Roku 1866 se stal profesorem na konzervatoři v Moskvě. Po jedenácti letech, díky podpoře šlechtické obdivova...

Staženo: 774x  |  Zobrazit
« Předchozí 1 3 4 5 6
Řadit podle:
Položek na stránku:

TOP materiály

Romantismus - Referáty

Romantismus romantismus, myšlenkové hnutí a jeden z hlavních směrů ve výtvarném umění, hudbě a literatuře v 19. stol. Rozrušoval hodnoty, které přineslo osvícenství a klasicismus 18. stol.; proti klasicistním výtvarným pravidlům uplatňoval tvůrčí svobodu umělce, proti racionalismu stavěl cit, vá...

Staženo: 9147x  |  Zobrazit

Baroko - Referáty

Baroko - 17. Století - umělecký proud, který zasáhl všechny umělecké oblasti - úplně popírá renesanční racionální přístup ke světu - dramatické události vedoucí k nedůvěře rozumového chápání světa. Kam nás dovedla touha po pravdě a po poznání? 1.) boj Anglie X Španělsko 2.) turecká expanze z východ...

Staženo: 7923x  |  Zobrazit

Doba barokní - Referáty

Doba barokní (1600 - 1750) Pobělohorské období nepatří v našich dějinách právě k populárním epochám, vznáší se nad ním stín \"temna\". Ačkoliv Alois Jirásek věnoval svůj stejnojmenný román dění v první polovině 18. století, toto \"temno\" se rozprostírá nad celou dobou baroka v naší historii, ale n...

Staženo: 2921x  |  Zobrazit

Kultura Velké Moravy - Stavitelství - Referáty

KULTURA VELKÉ MORAVY Stavitelství Velkomoravské stavby se většinou stavěly z lomového kamene pojeného více či méně kvalitní vápennou maltou. Budovy byly oboustranně omítnuty. Zdi byly bohatě zdobeny malbami a freskami, o čemž svědčí mnohé nálezy malovaných omítek. Technologicky...

Staženo: 2465x  |  Zobrazit

Baroko - Referáty

BAROKO Baroko - je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2. poloviny 18. století . Vzniklo v Itálii a rozšířilo se do celé Evropy a Latinské Ameriky. Baroko - barocco, znamená nepravidelnou perlu, ale také přezdobenost. Projevuje se spojováním působivého celku a ...

Staženo: 2395x  |  Zobrazit

RENESANCE - Referáty

RENESANCE Renesance znamená znovuzrození, obrození antiky. Název pochází z domění italských umělců, že svými díly křísí starou antickou kulturu. Architekti hledají poučení ve starých křesťanských stavbách, které považovali za starořímské. U nás vzniká první renesanční stavba roku 1420, tedy v...

Staženo: 2226x  |  Zobrazit

Barokní hudba - Referáty

Světová barokní hudba Kdyby někdo přirovnával éry hudebního vývoje s érami vývoje architektury, pak by byla středověká éra symbilizována katedrálou Notre Damme v Paříži, renesance domem ve Florencii a baroko palácem Ludvíka XIV. ve Versailles. Barokní hudba je hodně zdobná s bohatou texturou v porov...

Staženo: 1962x  |  Zobrazit

ARCHITEKTURA 20. a 30. let 20. století - Referáty

ARCHITEKTURA 20. a 30. let 20. století Vůdčí myšlenkou československé architektury se ve dvacátých letech stal funkcionalismus - důraz kladl na funkci, tedy účel staveb. První realizace a návrhy - mezi ně patří pražský Veletržní palác, obchodní dům Baťa v Praze (L. Kysela), bývalý V...

Staženo: 1921x  |  Zobrazit

Zamilovaný Shakespeare - Referáty

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE W.Shakespeare Viola De Lesseps Alžběta I. Philip Henslowe Lord Wessex Londýn Píše se rok 1593 a dějiny anglické literatury stojí před vážnou krizí. Will Shakespeare se marně snaží dokončit svou hru ?Romeo a Ethel, dcera pirátova?, kter...

Staženo: 1913x  |  Zobrazit

Barokní architektura - Referáty

Barokní architektura Barokní sloh vznikl koncem 16. století v Itálii a do ostatních evropských zemí, kde měla převládající vliv katolická církev, se rozšířil v průběhu 17. a 18. století. Bylo to především do Španělska, Portugalska, Rakouska, Polska a do Čech. Pochází pravděpodobně...

Staženo: 1866x  |  Zobrazit

Související kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Všechny kurzy z kategorie Společenské vědy

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky